Karl Sandzén
Lektor

Karl Sandzén

Avdelning: Institutionen för film och media
E-post: karl.sandzen@uniarts.se

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är ansvarig för masterutbildningen i animation, men undervisar även på kandidatnivå i film och media.

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Jag är fortfarande fascinerad över hur mycket som händer inom animation, det 21:a århundradets kommunikationsform nummer ett. Animation gränsar till så många andra konst och kommunikationsområden som film, appar, datorspel, konst, sociala medier så det är ständigt närvarande, men behöver uppmärksammas mer. Animation kan också stå som en konstform i sig, och det är också viktigt.

Jag vill ge studenter både möjlighet att använda animation inom industri och som en yrkesroll, men också kunna bli fria konstnärer inom animation, jag jobbar efter att det inte är så svårt att kombinera de kunskaperna.