Jenny Sunesson
Lektor i audiell media

Jenny Sunesson

Avdelning: Institutionen för film och media
E-post: jenny.sunesson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 609

Jenny Sunesson är en konstnär, tonsättare och skribent som ofta använder konkret ljud  i sitt arbete. Hon verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, elektroakustisk komposition, dokumentär och video. Hon arbetar med platsen som scen för sitt arbete där verkliga och påhittade karaktärer och urartade stereotyper samsas kring den perifera historien om nutidssamhällets maktstrukturer, sociala och tekniska utanförskap.

Jenny är i grunden journalist och har jobbat på tidningar och Sveriges Radio, men utbildade sig senare vid Dramatiska institutets radiolinje och anslöt sig till  Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS) och flyttade till Storbritannien där hon bott en stor del av sitt vuxna liv.

Jenny har fått stipendium från Konstnärsnämnden och ett stort antal verkbeställningar från bl.a Sveriges Radio och Rikskonserter. Hennes verk har spelats i konsert- och gallerisammanhang både i Sverige och utomlands.

2008 tilldelades hon Åke Hodell-stipendiet för sin politiska, egensinnigt skarpa berättarstil.

Jenny undervisar i fältinspelning och ljudkonst och håller workshops med fokus på experimentellt ljudberättande på Institutionen för film och media. Hon undervisar även i ljudredigeringsprogrammet Protools och arbetar med utvecklingen av skolans Media-labb. Hon undervisar helst konstnärligt och tekniskt process-inriktade och tillåtande workshops med fokus på test och experiment som metod. Hon intresserar sig speciellt för undervisning utifrån en normativt medveten historisk kontext och uppmuntrar till diskussion och kritisk reflektion kring frågor om konstnärens val när det gäller etik, mod och konstnärlig integritet.

Pågående projekt Forskningsprojekt
Visa alla i DiVA