Heidi Paatere Möller
Kommunikatör & redaktionell projektledare

Heidi Paatere Möller

Avdelning: Bibliotek, Kommunikationsavdelningen
E-post: heidi.paateremoller@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 242

På kommunikationsavdelningen arbetar jag med forskningskommunikation. Jag hanterar produktion av material till SKH:s digitala kanaler, formger trycksaker och producerar nyhetsbrev/pressutskick. Jag ansvarar även för kommunikationen kring Stockholms konstnärliga högskolas forskningsvecka och seminarieserien Konsten talar.

Jag har ett specialuppdrag på 50 % som redaktionell projektledare för den digitala tidskriften VIS – Nordic Journal for Artistic Research. VIS är ett samarbete mellan Stockholms konstnärliga högskola och Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. I mitt uppdrag ingår att koordinera arbetet mellan redaktionskommittén, referentgranskare och medverkande konstnärer. Jag sköter även all kommunikation, utveckling och produktion kring tidskriften. Läs mer om VIS.