Erik Gandini
Professor i dokumentärfilm

Erik Gandini

Avdelning: Institutionen för film och media
E-post: erik.gandini@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 625

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Dokumentärfilm.

Vad är viktigt för dig i din roll som lärare?
Att undervisa i dokumentärfilm är en form av mentorskap. I kraft av mina erfarenheter, av alla misstag jag gjort, så har jag lärt mig en del om vad för slags stöd den känsliga och snirkliga kreativa processen kräver. Jag vill hjälpa mina studenter att bli bra regissörer, inte bra studenter.

Har du några råd till den som vill söka till SKH?
Man måste inte ha gått filmskola för att göra bra film.  Men det är en möjlighet som man inte skall gå miste om man lever i Sverige och vill syssla med dokumentärfilm. En konstnärlig utbildning är dessutom en suverän träning i kreativitet och samarbete som man har nytta av vad man än ägnar sig åt i sitt liv.

Berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område.
Jag har de senaste decennierna följt med entusiasm hur dokumentärfilm utvecklats. Från en genre som led av styrning uppifrån, ständigt utsatt för diskussioner om hur dokumentärfilm borde göras, hur den borde se ut för att förhålla sig korrekt till verkligheten så är den som genre idag är en fullvärdig och respekterad konstform. Dokumentärfilm utgår från verkligheten, verkliga människor, verkliga historier men blir som mest intressant när regissören uttrycker sig filmiskt med ett personligt språk, erbjuder sin alldeles egna blick på sitt material. Det har kallats Verklighet genom temperament.

I en tid som präglats av överskott av information, av filmer, överskott av budskap från alltmer anonyma källor så är dokumentärfilmens framgång att den bjuder in till ett unikt enskilt möte med en driven berättare. Ömsom intim, ömsom personlig, till sin natur kreativ, ibland storslagen, ibland avskalad, förfinad i sina betraktelser, djup i sina reflektioner och alltid, alltid nyfiken.

Dokumentärfilm är dessutom förhållandevis billig, därmed fri och oberoende, kanske den sista av filmkonsterna som har råd med att ha oförutsägbarheten som sin bästa vän.

Vad gör du när du inte undervisar här på SKH?
Sedan 1993 har jag regisserat dokumentärfilm och sedan 2016 undervisar jag på SKH, kandidater i dokumentärfilm och master i dokumentärt berättande.

I min forskning undersöker jag min egen praktik och metod. Utforskar hur dokumentärfilm kan ifrågasätta och utmana dominerande idéer i vår tid.

Samarbetsprojekt med KTH/MID utvald för NAVET
Designing the sound of the future

Läs mer om NAVET