Erik Åberg
Doktorand

Erik Åberg

Avdelning: Institutionen för cirkus
E-post: erik.aberg@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 910

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är doktorand samt undervisar i jonglering och cirkushistoria.

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Cirkus började inte i tält utan på ett öppet fält. Sedan flyttade det in i teatern och först efter det började man med tält.

If you want to dance, feel free. But don’t dance, just feel free. – Flying Karamazov Brothers