Ellen J Røed
Prorektor, professor i film och media

Ellen J Røed

Avdelning: Rektor och medarbetare
E-post: ellen.roed@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 317

Ellen J Røed är bildkonstnär, utbildad vid Kunstakademiet i Trondheim, NTNU (2001) och på Universitetet i Oslo (1994). Hon arbetar med videokonst och ägnar sig åt den rörliga bilden genom interdisciplinära former, samarbete och performativitet. Under de senaste åren har hon varit engagerad i att utveckla ramverket som stödjer konstnärlig forskning, i synnerhet det norska programmet för konstnärlig forskning.

Tidigare arbetade Ellen J Røed på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) och på Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB). Hon har motsvarande en konstnärlig doktorsexamen i det norska programmet för konstnärlig forskning.

Några av hennes verk kan du se här: www.ellenrøed.no/wp

Hur blev du intresserad av att arbeta här på SKH?
– Jag anser att konstnärlig forskning innebär processer som behöver drabbas av andra fält för att skjutas eller dras mot nya perspektiv. Den vilja jag ser här att organisera konstnärlig forskning som tvärdisciplinära strukturer stämmer väl överens med mina egna idéer. Jag tror det kan leda till verkligt innovativa resultat. Att arbeta inom sådana ramar kommer säkert att ändra min egen praktik, och jag ser fram emot att få mina idéer och metoder utmanade av den konstnärliga verksamhet som pågår på alla nivåer inom SKH.

Vad är kärnan i din egen konst och forskning?
– Mitt intresse för konst uppstod just då videokameror blev lättillgängliga för vanliga konsumenter, tillsammans med datorer som kunde hantera media med lätthet och modem som gjorde det möjligt att dela och samarbete via internet. Jag utvecklade en passion för rörliga bilder som en samling materiella och kulturella förhållanden, och jag fortsätter att undersöka hur de bildar relationer och nätverk. På senare tid har mitt intresse för de performativa aspekterna av media utvecklats mot en mer specifik undersökning av hur kameror och liknande apparater möjliggör relevanta former för utforskning.