David Rynell Åhlén
Handläggare

David Rynell Åhlén

Avdelning: Utbildningsadministrativa avdelningen
E-post: david.rynell.ahlen@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 328

Jag arbetar som handläggare på SKH:s utbildningsadministrativa avdelning, där jag är kontakt och administrativt stöd till Institutionen för danspedagogik vad gäller bland annat kurs- och utbildningsplaner, utlysningar och antagning.

Jag arbetar även med mobilitetsprogrammet Erasmus+ och administrerar utbyten för studenter inom Europa.