Carin Andersson
Högskoledirektörens handläggare

Carin Andersson

Avdelning: Ledningskansli
E-post: carin.andersson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 213

Jag är del av ledningskansliet där jag på olika sätt stöttar ledningen. Jag handlägger förvaltningsbeslut och är sekreterare i förvaltningens ledningsgrupp. Vidare är jag backup för rektors sekreterare samt är ersättare för sekreteraren i krisledningsgruppen.