Camilla Reppen
Adjunkt i danspedagogik med projektledaransvar

Camilla Reppen

Avdelning: Institutionen för danspedagogik
E-post: camilla.reppen@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 322

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är deltidsanställd som adjunkt i danspedagogik med projektledaransvar på institutionen för danspedagogik. Som undervisande lärare arbetar jag för tillfället främst med fristående kurser med fokus på koreografiska processer, ledarskap och/eller pedagogik. Som projektledare driver jag ett förändringsprojekt kring kandidatprogrammet i danspedagogik här på institutionen. Det planeras vara klart till hösten 2023.

Om du är intresserad av att höra mer, utbyta eller utforska idéer eller tankar kring det här förändringsprojektet eller eventuella samarbeten får du mer än gärna höra av dig till mig via mejl: camilla.reppen@uniarts.se!

Läs mer om projektet här: www.researchcatalogue.net/view/989428/989429

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Jag är väldigt intresserad av ledarskapspraktik i konstnärliga och pedagogiska processer. Hur ser gruppdynamiken, grupputvecklingen och ledarskapspraktiken ut genom olika skeden i olika koreografiska processer? Hur påverkar det vilken kunskap som omsätts och utvecklas under olika konstnärliga eller pedagogiska projekt? Vilken påverkan har de sociala interaktionerna i en aktivitet för hur ett verk växer fram och vad det till slut blir? Jag anser att de här frågorna är viktiga bland annat för att förstå och utveckla den egna konstnärliga och pedagogiska praktiken men också för att synliggöra och påverka arbetsmiljön i olika projekt och sammanhang inom dans- och konstfältet.

Du kan läsa mer om ledarskapspraktik i koreografiska processer i min masteruppsats: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-403269

Vad gör du när du inte undervisar på SKH?
När jag inte arbetar på SKH är jag verksam som koreograf, dansare och pedagog i konstnärliga och pedagogiska projekt med danskollektivet Arkeolog 8 (www.arkeolog8.se) eller så spenderar jag tid med vänner och familj, är ute i skogen, på dansmattan eller i skaterampen.

Jag är också engagerad i forskningsprojektet Choreographic Folding som du kan läsa mer om här: www.ntnu.edu/ilu/choreographic-folding.

Pågående projekt Forskningsprojekt
Visa alla i DiVA