Camilla Damkjaer
Lektor

Camilla Damkjaer

Avdelning: Institutionen för scenkonst
E-post: camilla.damkjaer@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 811

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
I mitt arbete vid SKH ingår bland annat att jag koordinerar program och fristående kurser vid institutionen för scenkonst. Dessutom undervisar jag i olika kurser, med fokus på bland annat konstnärlig reflektion, metod inom konstnärlig forskning, kroppsliga praktiker inom scenkonst, scenkonsthistoria med mera.

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Min forskning relaterar till scenkonst, kroppsliga praktiker, kroppsfilosofi, och forskningsmetoder som utgår från första-personsperspektivet. Min forskning fokuserar särskilt på analysen av den fenomenologiska och socialt konstruerade erfarenheten av cirkus, dans och yoga. Teoretisk sett, bygger min forskning på bland annat fenomenologi, Deleuze-baserade tankegångar, feministisk och post-kolonial teori. Jag är särskilt intresserat av de historiska, diskursiva och geo-politiska aspekterna av scenkonst och kroppsliga praktiker.

Vad tycker du är viktigt inom ditt område eller i din roll som lärare?
I mitt arbete önskar jag att bidra till utvecklingen av en fördjupat förståelse av de historiska och sociala aspekterna av scenkonst och vilken roll de spelar i praktiken i dag.