Bodil Lagerås
Forskningshandläggare

Bodil Lagerås

Avdelning: Forskningskansliet
E-post: bodil.lageras@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 633

Jag ansvarar för administration av forskarutbildningen i frågor som rör exempelvis individuella studieplaner och kurspoäng. Jag är även kontaktperson för doktorander och handledare samt sekreterare i Forskarutbildningsutskottet.

Pågående projekt Forskningsprojekt
Visa alla i DiVA