Åsa Filén
Administratör

Åsa Filén

Avdelning: Ekonomiavdelningen
E-post: asa.filen@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 301