Anna Vukusic
Registrator, handläggande dataskyddsombud

Anna Vukusic

Avdelning: Ledningskansli
E-post: anna.vukusic@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 268

För att kontakta mig i egenskap av registrator, vänligen mejla registrator@uniarts.se.