Development Work

”Jämställdhet och genusperspektiv...” by Anna Lund

”Jämställdhet och genusperspektiv som bärare av professionsutveckling” is a development work by Anna Lund, Sociologist.

Read more about the project on our Swedish website.