Omslagsbild: Giovanni Battista Nolli, Public domain, via Wikimedia Commons
Information

VIS Open Call #9: Om minne och offentlig konst

2022-04-25

Utlysningen till att medverka i VIS nummer 9 är öppen mellan 20 april och 1 juni 2022. Temat är ”Om minne och offentlig konst” och redaktörer är Serge von Arx och Eliot Moleba.

Vi är intresserade av konstnärliga praktiker hos forskare, konstnärer och arkitekter vars verk både hyllar och ifrågasätter konstens roll i att hantera det kollektiva minnet. På vilka sätt kan och kommer konstnärligt arbete få oss att reflektera, identifiera och avslöja vårt samhälle och ge våra städer mening? Hur kan störningar i den offentliga sfären utlösa en handling eller rörelserespons som får oss att förhålla oss till och engagera oss i berättelsen/berättelserna och minnet/minnena inbäddade i offentliga rum? Med andra ord, vad bestämmer vi oss för att komma ihåg, vad ignorerar vi och vad väljer vi att glömma?

Ovan är ett utdrag ur VIS open call-text för nummer 9. Läs hela texten om temat på VIS webbplats: VIS Open Call #9


Hur skickar jag in ett expositionsförslag?

Registrera ett konto (“full account”) i databasen Research Catalogue (RC), skapa en exposition och skicka in det via “submit for review” till RC-portalen ”VIS, Nordic Journal for Artistic Research” senast 1 juni 2022. Expositionen kan vara på svenska, norska, danska och engelska. Läs mer om VIS ansökningsprocess: VIS submission and editorial process


VIS – Nordic Journal for Artistic Research är en digital tidskrift om konstnärlig forskning, med ett särskilt fokus på Norden. Tidskriften är ett samarbete mellan SKH och Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse).