Abstrakt bild
Information

VIS Open Call nummer 11

2023-03-10

Utlysningen till att medverka i VIS – Nordic Journal for Artistic Research nummer 11 är öppen! Temat är “Play, come what may” och redaktörer är Cecilia Roos och Gunhild Mathea Husvik-Olaussen. Deadline för expositioner är 9 juni 2023.

Sanning är ett begrepp i ständig förändring. I en tid som kännetecknas av informationsöverflöd och intensitet kan det välbekanta bli destabiliserat, muterat, förskjutet och omformulerat. I förskjutningen mellan det som var och det som kommer ligger en potential där det verkliga och det föreställda flätas samman. En plats där för oss okända konturer av rum, tid och materia kan ta omedelbar form bara för att lösas upp och inverteras i nya kalibreringar.

Hur förhåller vi oss till begreppet verklighet? Hur arbetar du som konstnärlig forskare kring begrepp som sanning, falskhet, originalitet och imitation i en tid av ständigt växlande flöde? Vilken roll kan manipulation spela som ett processuellt verktyg i konstnärlig forskning?

Kan vi minska vår självcensur genom att använda tvivel och syfteslöshet som metoder och material och/eller tema under en forskningsprocess? Eftersom vissa saker kanske är lättare att göra än att säga, aktualiseras snarare än konceptualiseras, är vi nyfikna på forskningsprojekt där experimentet är i centrum.  Hur kan resterna, det som blev över och spillrorna av experimentet bli relevant material? Som det som kan komma att bli viktigt?
 
Displace, disorient, and play, come what may.
 
Till VIS #11 söker vi expositionsförslag som konstnärligt utmanar vår förståelse av verklighet, sanning och originalitet som metod, material och/eller tema.

Läs mer på VIS webbplats: VIS Open Call #11

Cecilia Roos porträtt 550x560.jpggunhilded.jpg

Cecilia Roos, Vicerektor för forskning, Forskningscentrum, Stockholms konstnärliga högskola (SKH)
Gunhild Mathea Husvik-Olaussen, Konstnär


VIS använder databasen Research Catalogue (RC) för både ansökningsprocess och publicering och kan endast ta emot expositionsförslag som skickats in den vägen. Som konstnär skapar du en exposition med hjälp av de verktyg som RC erbjuder och skickar därefter in den till VIS för granskning. Både VIS webbplats och Research Catalogue har tydliga anvisningar för hur du gör för att skapa och skicka in ett expositionsförslag.

Hur skickar jag in ett expositionsförslag?
Registrera ett konto (“full account”) i databasen Research Catalogue (RC), skapa en exposition och skicka in det via “submit for review” till RC-portalen “VIS, Nordic Journal for Artistic Research” senast 9 June 2023. Expositionen kan vara på svenska, norska, danska och engelska. Läs mer om VIS ansökningsprocess: VIS submission and editorial process

 

Bild: Stillbild från expositionen ”Poner el cuerpo – Making spaces public” av Rossana P. Mercado Rojas