VIS banner med tema Circulerande praxis
Information

VIS Open Call nummer 10

2022-09-27

Utlysningen till att medverka i VIS – Nordic Journal for Artistic Research nummer 10 är öppen! Temat är Cirkulerande praxis (Circulating practices) och redaktörer är Cecilia Roos och Gunhild Mathea Husvik-Olaussen, Deadline är 29 november 2022.

Nummer 10 av tidskriften VIS kommer att publiceras i oktober 2023 och arbetet med ett nummer tar nästan ett helt år. När ett Open Call avslutas väljer VIS redaktionskommitté ut sju expositioner som går vidare till peer-review, språkgranskning och publicering. Cecilia Roos kommer att vara temaredaktör för VIS kommande två nummer (VIS #10 och VIS #11).

Vad handlar temat Cirkulerande praxis om?
– Kortfattat handlar temat om oväntade resultat och möten som kan uppstå i konstnärliga forskningssamarbeten när forskare utbyter forskningsmetoder och låter idéer cirkulera dem emellan, svarar Cecilia.
 
Vilken typ av forskningsprojekt önskar ni se i kommande numret?

– Vi söker framförallt efter konstnärliga samarbeten där temporalitet och dramaturgi har utforskats genom ett utbyte av metoder och praxis. Exempel på det kan vara det utforskande arbete som sker skådespelare emellan när gestaltningsidéer prövas på golvet. Vi är också intresserade av att se hur den konstnärliga processen kan återspeglas i själva expositionsformatet – det vill säga hur konstnären väljer att designa sin forskning med hjälp av det publiceringsverktyg som finns i Research Catalogue.

Läs hela texten om temat på VIS webbplats: VIS Open Call #10


VIS använder databasen Research Catalogue (RC) för både ansökningsprocess och publicering och kan endast ta emot expositionsförslag som skickats in den vägen. Som konstnär skapar du en exposition med hjälp av de verktyg som RC erbjuder och skickar därefter in den till VIS för granskning. Både VIS webbplats och Research Catalogue har tydliga anvisningar för hur du gör för att skapa och skicka in ett expositionsförslag.

Hur skickar jag in ett expositionsförslag?
Registrera ett konto (“full account”) i databasen Research Catalogue (RC), skapa en exposition och skicka in det via “submit for review” till RC-portalen “VIS, Nordic Journal for Artistic Research” senast 29 november 2022. Expositionen kan vara på svenska, norska, danska och engelska. Läs mer om VIS ansökningsprocess: VIS submission and editorial process