Information
 

UKÄ har beslutat att SKH har ett godkänt kvalitetssäkringsarbete!

2023-03-15

Den 9 mars beslutade UKÄ att ge SKH det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete! SKH:s analys och åtgärder för det område som tidigare bedömdes som otillfredsställande bedöms nu som tillfredsställande.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar alla lärosätens kvalitetssäkringsarbete för utbildning. Underlag för granskningen är dels en självvärdering som skrivs av lärosätet, dels platsbesök av den bedömargrupp som UKÄ har utsett. 

I granskningen ingår sex bedömningsområden: styrning och organisation; förutsättningar; utformning, genomförande och resultat; jäm­ställd­het; student- och doktorandinflytande samt arbetsliv och samverkan. Det samlade omdömet av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala: godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

UKÄ beslutade i november 2020 om SKH:s kvalitetssäkringsarbete, med bedömar­gruppens yttrande som underlag. SKH fick det samlade omdömet godkänt med fö­r­be­håll. Det var endast bedömningsområdet styrning och organisation som inte ansågs vara till­fredsställande. 

SKH lämnade i november 2022 in sin åtgärdsredovisning till UKÄ om vilka åtgärder som har vidtagits inom området styrning och organisation.

Den 9 mars 2023 beslutade UKÄ att ge SKH det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete! SKH:s analys och åtgärder för det område som tidigare bedömdes som otillfredsställande bedöms nu som tillfredsställande och de åtgärder som redovisas i åtgärdsredovisningen bedöms som rimliga och ändamålsenliga.

Lärosäten som får det samlade omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete uppfyller samtliga UKÄ:s bedömningsgrunder. Dessa utgår från högskolelag, högskoleförordning och The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Läs UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttrande här på UKÄ:s webbplats.