Information
 

Stort intresse för SKH:s konstnärliga forskningskonferens

2022-10-27

Mer än 250 konstnärliga forskare från hela världen samlades när konferensen Alliances and Commonalities återigen hölls på SKH 20–22 oktober 2022.

– Eftersom vi alla har påverkats så mycket av Covid ville vi ta reda på hur det ser ut för alla ute fältet. Vad händer inom den konstnärliga forskningen efter Covid? Responsen var massiv. Vi mötte både positiva och negativa erfarenheter i de inskickade förslagen, nya format för att dela forskningsmetoder online, olika sätt att närma sig hållbarhet och frågan om vart vi ska gå nu. Det som stack ut i Alliances and Commonalities 2022 var det brådskande i att dela med sig i en ibland mer personlig och intim ton än vad vi tidigare har mött i ett zoom-sammanhang. Ett tydligt och starkt behov av att knyta an till varandra och till andra forskningsområden var också mycket närvarande, liksom nyfikenheten på potentialen hos och tron på området konstnärlig forskning, säger Cecilia Roos, professor i konstnärliga praktiker och vicerektor för forskning.

Vi träffades digitalt igen
SKH valde att hålla konferensen digital igen, vilket gjorde det möjligt för SKH att nå ut internationellt och att dela med sig och lära av människor från hela världen. På webbplattformen träffades deltagarna online. Av 166 inlämnade förslag valde SKH ut mer än 30 konstnärliga forskare från hela världen, varav tio var från SKH. Konferensen pågick i tre dagar och deltagarna kunde välja mellan 36 presentationer, workshoppar och det vi kallar 5th Room. 

5th Room var nytt för i år – en direktsändning som pågick under hela konferensen. Ett gemensamt reflektionsrum som var öppet före, mellan och efter programtiderna, där deltagarna kunde fika, dela en stund av gemensam tystnad eller hålla komplexa diskussioner. Med 5th Room uppmuntrade SKH alla att nå ut till varandra, dela med sig av erfarenheter från dagen och andra saker man tänkte på.

– När vi började planera konferensen 2021 var Covid-situationen fortfarande så osäker att vi beslutade att hålla den enbart digital. Vi vågade inte föreslå fysisk närvaro. Det finns fördelar med ett digitalt format, till exempel tillgänglighet och naturligtvis klimatskäl eftersom folk då reser mindre. Vad vi förlorar är det omedelbara mötet där alla dina sinnen aktiveras. Zoomformatet erbjuder inte riktigt det. Å andra sidan utmanar zoomformatet din fantasi. Du måste föreställa dig hur du skulle ha upplevt den här rörelsen, ljudet, lukten, kroppen, strukturen om vi alla hade befunnit oss i samma fysiska rum. Men vissa upplevelser kan inte överföras via skärmen, så för tillfället planerar och hoppas vi att Alliances and Commonalities 2024 ska vara ett hybridformat, både live och digitalt, säger Cecilia Roos.

250 deltagare från sex kontinenter
Detta är SKH:s tredje konferens i serien Alliances and Commonalities. I år var det fler än 250 deltagare och alla delar av världen återigen representerade.

– Vi har verkligen nått ut igen på ett sätt som vi aldrig kunnat föreställa oss. Via konferensen Alliances and Commonalities utökar vi vårt kontaktnät och nya idéer för forskningsmetoder. Vi ser redan fram emot konferensen 2024, avslutar Cecilia Roos.

Se avslutningstalet på Alliances & Commonalities 2022 med SKH:s vicerektor för forskning Cecilia Roos. (På engelska).

I videon: Cecilia Roos, John-Paul Zaccarini, Peter Mills, Eleanor Bauer, Ellen J Røed, Sher Doruff, Stacey Sacks.