Bildkollage från SKH:s forskningsvecka 2021
Information
 

Digital forskningsvecka lockade storpublik

2021-02-01

SKH:s årliga forskningsvecka pågick mellan 19 och 22 januari. Totalt hölls 26 presentationer fördelat på fyra dagar. Samtliga kördes digitalt via Zoom.

Vi har ställt frågor till Cecilia Roos, Vice-rektor för forskning och Sissel Behring, handläggare på forskningskansliet, för att få mer detaljer kring det digitala upplägget.

Hej Cecilia, vad har du för tankar kring årets forskningsvecka?
– Jag vill börja med att tacka alla som deltog under forskningsveckan; forskare, moderatorer och övriga deltagare. Vi fick möta en imponerande bredd av idéer, funderingar, utmanande frågeställningar, forskning som är i sin linda och avslutade forskningsprojekt från alla våra konstområden på SKH. Vi har verkligen en rik forskningsmiljö! En sak som blev väldigt uppskattad var att ha en moderator för varje session. Det gav oss möjlighet att få syn på varandra och mötas på tvärs över SKH.

Hur tycker du att det fungerade att hålla alla presentationer på distans?
– Allt skedde online och en ska ju inte sticka under stol med att våra olika konstformer upplevs bäst när vi alla är i samma fysiska rum. Men våra forskare anpassade sig och lyckades med hjälp av bilder, improvisationer, sång mm ändå ge oss en stark upplevelse av det som undersöks.

Vi hade fler deltagare än normalt, vad tror du att det beror på?
– Vi har aldrig haft så många deltagare, det är nog tack vare att det hela skedde online och att vi inte behövde lägga tid på att åka fram och tillbaka längs Valhallavägen.
Cecilia ser fram emot nästa års forskningsvecka men fram till dess så hälsar hon alla varmt välkomna till årets onsdagsseminarier och doktorandernas procentseminarier och disputationer.

Sissel Behring, som var producent under forskningsveckan, tyckte att tekniken fungerade bra även om det uppstod problem med skärmdelning och visning av tyngre filmer.
– På det hela taget gick det utmärkt även om det laggade ibland. Vi får försöka utröna om det berodde på dåliga uppkopplingar eller andra brister.

Känner du dig i övrigt nöjd med årets forskningsvecka?
– Jag är mycket nöjd med att vi lyckades genomföra vår första digitala forskningsvecka så pass bra och hoppas att alla inblandade också är nöjda.

Vad var de största fördelarna med att hålla allt digitalt?
– Det kom fler besökare än normalt, kanske dubbelt så många som ett vanligt år. Det blir ju mycket enklare för intresserade att delta när de inte behöver resa hit, vilket vi bör ha i åtanke framöver. Väldigt många av presentationerna fungerade utmärkt i digital form medan andra kanske hade varit ännu intressantare att uppleva på plats. Min tanke är att vi i framtiden skulle kunna göra en blandform där vissa presentationer görs med publik i rummet medan andra sänds digitalt just för att nå ut till fler.


Läs mer om forskningsveckan 2021.