Daniel Gulko, Rolf Hughes, Jonathan Priest, Bauke Lievens, Adrian Heathfield och Amanda Steggell.
Information
 

Grattis Doktor Jonathan Priest!

2019-03-01

Jonathan Priest har idag disputerat med sitt konstnärliga forskningsprojekt KNOTCIRCUS or ‘Being the Adventures of Happy Down-River’. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker.

Disputationen ägde rum den 1 mars 2019 kl. 13.00–17.00 i Studio 16 på DOCH Dans- och Cirkushögskolan. Adrian Heathfield, var inbjuden opponent. I betygskommittén satt Bauke Lievens, Daniel Gulko och Amanda Jane Steggell. Ordförande var Cecilia Roos.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandling) – som är över 800 sidor (!) – finns att ta del av i databasen DIVA. Läs det här.

Jonathan Priest disputation before 1100x620.jpg
Innan betygskommitténs utlåtande – intensiv diskussion och många bra frågor från publiken. (foto: Heidi Paatere Möller)
 
Jonathan Priest disputation efter 1100x620.jpgEfter betygskommitténs utlåtande – positivt besked för Jonathan Priest som fick en gåva av Walter Ferrero, prefekt på institutionen för cirkus. På bilden syns även Daniel Gulko. (foto: Jenny Tyllström)