Information
 

Grattis Doktor Alex Nowitz!

2019-02-27

Den 27 februari disputerade Alex Nowitz med sitt doktorsarbete Monsters I Love: On Multivocal Arts. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker. Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandling) finns att ta del av i databaserna Research Catalogue och DIVA.

Ta del av projektet i Research Catalogue och i DIVA.

“Contemporary vocal performance practices are loaded by questions pertaining to detecting and solving technical issues that span the vocal domains. Through a range of artistic practices—vocal, oral, bodily and technology-related—the research project unfolds what is conceived as a bountiful ‘vocal imaginary’.” – Alex Nowitz

Disputationen ägde rum den 27 februari 2019 kl 10:00–14:00 på Operahögskolan, Teknikringen 35.
Opponent: Tone Åse, Docent på Institutionen för musik, NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet).

Alex Nowitz disputation27feb_fotoHelleZ.jpg

På fotot: Tone Åse, Alex Nowitz, Henrik Frisk, Franziska Baumann, Morten Qvenild och Wilhelm Carlsson.