Information
 

ÅTERUPPLEV ALLIANCES & COMMONALITIES 2018

2018-12-18

Nu har det gått drygt en månad sedan Alliances & Commonalities 2018 hölls på Stockholms konstnärliga högskola. Här kommer en minnesglimt till dig som var där. Var du inte där, kan du ändå kolla in delar av konferensen här.

För att sprida och dela konstnärlig forskning inom Stockholms konstnärliga högskola, SKH, forskningsfält arrangerade SKH en internationell forskningskonferens 25-27 oktober 2018. Här gavs forskare från olika områden möjlighet att diskutera, pröva och visa vilka resultat och processer som pågår inom våra fält. Till konferensen sökte 148 bidrag och av dessa valdes 29 bidrag ut, som presenterades i olika sceniska format under tre dagar. Konferensen samlade 200 deltagare från fem kontinenter.

Välkommen in till Alliances & Commonalities 2018!