Boken Looking for Direction
Information
 

Ny bok om teaterregissörens roll

2022-06-08

Anja Susa, professor i teaterregi vid SKH, är en av författarna till en ny bok om teaterregissörers roll och ställning både historiskt och i relation till samtida teatersammanhang.

Boken Looking for Direction – Rethinking Theatre Directing Practices and Pedagogies in the 21st Century (2022) är ett av resultaten av det treåriga samarbetet mellan sju regissörsprogram från sju länder som samlats kring Alexandria Nova-nätverket (Danmark, Finland, Island, Norge, Tyskland, Litauen och Sverige).

Alexandria Nova är ett projekt inom ramen för Erasmus strategiska partnerskap som inleddes 2019 och avslutades nyligen.

Boken syftar till att ta upp och problematisera de pågående diskussionerna om teaterregissörers roll och position både historiskt och i relation till samtida teatersammanhang. Genom en samling artiklar skrivna av internationella författare, främst från länderna i nätverket, försöker boken närma sig och omkontextualisera teaterregissörens yrke från olika vinklar och perspektiv, varav vissa är ganska personliga reflektioner medan andra har en mer fenomenologisk syn på ämnet.

Looking for Direction är ett användbart bidrag till att ompröva den samtida strategin för utbildning av teaterregissörer – och en värdefull referensram för ytterligare samtal inom teater- och scenkonstområdet.

Anja Susa, professor i teaterregi vid SKH har varit medlem i bokens redaktionskommitté och hon medverkar som författare med artikeln Directing Communitas – between Duty and Duty-Free Art.

Boken finns att låna på SKH:s bibliotek: Fabula – SKH library catalogue

Läs mer om Alexandria Nova-projektet: Alexandra Nova av Anja Susa

Läs mer om Anja Susa