Information
 

Hur kan en dokumentärfilm skildra något som ännu inte existerar?

2023-03-20

Världspremiär för dokumentärfilmen ”After Work” och prestigefylld nominering i huvudtävlan på dokumentärfilmfestivalen CPH:DOX är Erik Gandinis vardag just nu. Erik är forskare och professor i dokumentärfilm på SKH och är även en av Sveriges främsta dokumentärfilmsregissörer, med en lång och gedigen erfarenhet av filmskapande och samhällskritiskt undersökande.

Den 19 mars hade filmen ”After Work” världspremiär på dokumentärfilmfestivalen CPH:DOX och är samtidigt nominerad i tävlingssektionen Dox:Award. Filmen är en del av forskningsprojektet ”The future through the present”. Projektet, som leds av Erik Gandini på SKH, tillsammans med sina medforskare Roland Paulsen och Jyoti Mistry, utmanar dokumentärfilmen genom den oprövade konstformen: framtiden.

– Dokumentärfilm har som konstform och filmgenre traditionellt hållit sig inom främst två kronologiska axlar: samtiden och det förflutna. Vi vill bryta denna begränsning, utforska ett dokumentärt berättande som samtalar med framtiden. Vi vill utveckla ett filmiskt narrativ som frigör dokumentärfilm från inskränktheten i rollen som nu – eller dåtidsskildrare, säger Erik Gandini.

Erik Gandini_photo by Jens Lasthein.jpg
Erik Gandini, foto: Jens Lasthein

Vad händer när samhället styrs av artificiell intelligens och Big Data?
I en tid då artificiell intelligens, Big Data och algoritmer överträffar våra fysiska och kognitiva egenskaper förväntas teknologin ersätta oss i stor skala inom de flesta yrkesområden.

– I den offentliga debatten överskuggas denna fråga av teknikperspektivet som förbiser den mänskliga aspekten, särskilt i relation till ett förestående överskott av tid. En förändrad syn på arbete kräver fantasi och föreställningsförmåga vilket bör kunna vara en uppgift även för dokumentärfilm, säger Erik Gandini.

Ur ett existentiellt perspektiv ställs samhället inför frågan: vad ska vi göra när vi inte behöver arbeta? Och det utmanar oss att formulera en ny idé om arbete och bortom den roll det hittills haft. Särskilt i en västerländsk kontext, som en av de mest centrala aktiviteterna i våra liv.

– Med detta projekt vill vi få möjligheten att fullt ut genomföra ett samarbete mellan kreativ dokumentärfilm och arbetssociologi kring ett konstnärligt forskningsprojekt. Målet är att i första hand producera ny relevant kunskap för dokumentärfilm men också för arbetssociologin, säger Erik Gandini.

Tillvägagångssätt genom experiment
För att kunna skildra en eventuell framtid där vi människor inte behöver arbeta, gjorde forskargruppen tre experiment på tre utvalda primära platser i världen. Urvalskriteriet var kopplingen till arbetets ideologi och till utsikten om en arbetsfri existens. Dokumentärfilmen ”After Work” spelades in i Kuwait, Sydkorea och Italien.