Information
 

Hela programmet för Forskningsveckan ute nu

2022-01-10

Hur kan filmrekvisitörer använda datorspel som designverktyg? Hur gestaltar man sexualitet i opera utan att gå över integritetsgränser? Hur kan mimskådespelare använda artificiell intelligens? Dessa forskningsfrågor – och mycket mer – behandlas under Forskningsveckan 2022, 18–21 januari. Nu ligger hela programmet med beskrivningar av alla programpunkter uppe på SKH:s hemsida.

Den årliga forskningsveckan hålls första veckan på vårterminen på SKH, och infaller i år 18–21 januari. Veckan utgör ett unikt tillfälle för forskare, studenter och den intresserade allmänheten att få ta del av utvecklingen av ny kunskap på SKH, och ta del av projekt som annars bara pågår på de olika institutionerna. I år visar 35 forskare och medforskare upp 19 forskningsprojekt med rötter i SKH:s konstnärliga forskningsmiljö.

Läs hela programmet för Forskningsveckan 2022 och registrera dig för enskilda presentationer här.

Flera av de mest spännande forskningsprojekten har gjorts i utbyte mellan forskare på olika institutioner, eller mellan olika lärosäten. Till exempel så samarbetar SKH-professorn Eli Bø med Luleåforskaren Arash Källmark och arkitekten Guillermo Valerdi Chalate för att utforska möjligheten att bygga upp virtuell scenografi i verktyg designade för datorspel, någonting de menar kan demokratisera filmskapandet.

– Att använda spelmotorer minskar behovet av studior och kulisser och kan därför vara mer hållbart. Processen är ideal för studenter, eftersom den är kul, snabb och ickehierarkisk. Alla kan vara en del av den kreativa processen om de lär sig använda verktyget, berättar Eli Bø.

Andra presentationer är djupt rotade i långvariga forskningsprojekt, inklusive de doktorandprojekt som forskarstuderande på SKH arbetar med. Ett exempel är operasångaren och doktoranden Tove Dahlberg, som presenterar en del av sitt nästan färdigställda doktorandprojekt om genus i operagestaltningar.

– Gestaltningar av sexualitet är ofta tätt sammankopplade med föreställningar om genus. I september 2021 genomförde jag därför en forskningsundersökning om gestaltning av intimitet. Tillsammans med två andra sångare, en regissör, en pianist och en intimitetskoordinator utforskade jag möjligheterna att arbeta med kärleksscener i operarepertoaren på ett sätt som tar hänsyn till sångarnas personliga gränser och samtidigt gör gestaltningen mer intressant, förklarar Tove Dahlberg.

Forskningsveckan 2022 är helt digital och öppen för allmänheten. Vid varje programpunkt hittar du en registreringslänk där du fyller i din information för att kunna komma åt strömningen.