Information
 

Grattis doktor Vanja Hamidi Isacson!

2022-12-09

Den 9 december 2022 disputerade Vanja Hamidi Isacson med sitt projekt "Flerspråkighetens potential i dramatiska verk". Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna DiVA och Research Catalogue. 

Länk till "Flerspråkighetens potential i dramatiska verk” i databasen DiVA 
Länk till "Flerspråkighetens potential i dramatiska verk” i Research Catalogue 

Disputationen ägde rum den 9 december 2022 kl 13.00 på SKH, Vallhallavägen 189, i Stockholm. Disputationen hölls även digitalt via Zoom. 

Opponent
Mara Lee Gerdén

Betygsnämnd
America Vera-Zavala
Jon Refsdal Moe
Tale Næss
Wilhelm Carlsson (reserv)

Handledare
Kent Olofsson
Johanna Garpe
Carla Jonsson

Ordförande vid disputationen
Cecilia Roos, Vicerektor för forskning

 Vanja Hamidi Isacson är den sextonde doktoranden som disputerat på konstnärlig grund inom SKH.

Foto från disputationen: Amerika Vera-Zavala, Tale Næss, Vanja Hamidi Isacson, Mara Lee Gerdén, Wilhelm Carlsson.
Fotograf: Heidi Paatere Möller