Information
 

Grattis doktor Tove Dahlberg!

2023-05-26

Den 26 maj 2023 disputerade Tove Dahlberg med sitt projekt ”Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera”. Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna DiVA och Research Catalogue. 

Disputationen ägde rum den 26 maj 2023 kl. 10.00 på SKH, Teknikringen 35, i Stockholm. Disputationen sändes även digitalt via Zoom.

Opponent
Astrid Kvalbein

Betygsnämnd:
Göran Gademan
Katarina A Karlsson
Camilla Damkjæer
Jon Refsdal Moe (Reserv)

Huvudhandledare
Wilhelm Carlsson

Biträdande handledare
Tiina Rosenberg

Ordförande vid disputationen
Cecilia Roos, Vicerektor för forskning

Tove Dahlberg är den artonde doktoranden som disputerat på konstnärlig grund inom SKH.

Foto från disputationen: (från vänster) Astrid Kvalbein, Camilla Damkjæer, Katarina A Karlsson, Göran Gademan, Tove Dahlberg, Tiina Rosenberg och Wilhelm Carlsson. Foto: SKH.