Information
 

Grattis doktor Kersti Grunditz Brennan!

2023-04-26

Den 26 april 2023 disputerade Kersti Grunditz Brennan med sitt projekt "Beyond Cut and Join: Expanding the Creative Role of Film Editing". Ämnesområdet är Performativa och mediala praktiker.

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandlingen) finns att ta del av i databaserna DiVA och Research Catalogue. 

Link to "Beyond Cut and Join: Expanding the Creative Role of Film Editing" in DiVA

Link to "Beyond Cut and Join: Expanding the Creative Role of Film Editing" in Research Catalogue

Disputationen ägde rum den 26 april 2023 kl 13.00 på SKH, Vallhallavägen 189, i Stockholm. Disputationen direktströmmades på SKH:s webb.

Opponent
Ilona Hongisto

Betygsnämnd
Maarten Coëgnarts
Filipe Roque do Vale
Mieke Bernink
Sher Doruff (reserv)

Handledare
Juliette Mapp (huvudhandledare)
Karen Pearlman

Ordförande vid disputationen
Cecilia Roos, Vicerektor för forskning

Kersti Grunditz Brennan är den sjuttonde doktoranden som disputerat på konstnärlig grund inom SKH.

Foto från disputationen: (från vänster) Juliette Mapp , Karen Pearlman, Annika Boholm, Kersti Grunditz Brennan, Ilona Hongisto, Maria Hedman Hvitfeldt, Mieke Bernink, Maarten Coëgnarts, Filipe Roque do Vale. 
Foto: SKH