Fotograf: Hanna Andersson
Information

Tove Dahlbergs disputation

Tove Dahlberg, doktorand i Performativa och mediala praktiker med inriktning opera, disputerar den 26 maj 2023 på Stockholms konstnärliga högskola.

Tove Dahlbergs dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt ”Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera” publicerades i DiVA och Research Catalogue den 21 april 2023.

Följ disputationen digitalt via Zoom: 
Tove Dahlbers disputation via Zoom

Titel: 
Släpp sångarna loss! 

Hur kan operasångarens konstnärliga handlingsutrymme vidgas? Det är en av frågorna i det konstnärliga forskningsprojektet (doktorsavhandling) Släpp sångarna loss! där Tove Dahlberg i samarbete med andra yrkesverksamma inom scenkonsten undersöker genus och gestaltningsnormer i operavärlden. Med scener ur standardrepertoaren och nyskrivna verk som arbetsmaterial vaskas nya verktyg och förhållningssätt fram. Teoretiska perspektiv omvandlas till en vokal och kroppslig sångarpraktik. Längs vägen utforskas gestaltningskonventioner – hur de skiljer sig åt i olika röstfack och hur de kan förändras. Tove Dahlberg utmanar hur kanoniserade roller brukar gestaltas och vad som ingår i sångarens yrkesroll. Hon undersöker också gestaltning av intimitet och skillnader mellan trygghet och tillit. Släpp sångarna loss! sätter ord på sångarens praktiska kunskap och erbjuder ett språk för att tänka och tala om genus och gestaltningsnormer i opera. Forskningsprojektet åskådliggör att sångaren har kompetenser utöver det gestaltande arbetet, det utmanar hierarkier mellan olika yrkesgrupper i operabranschen och visar på de möjligheter som finns i ett friare förhållningssätt till de skrivna verken.

Schema:

10.00–10.10 Välkomnande av Lise-Lotte Axelsson, ämneschef för opera och öppnande av ordförande Cecilia Roos, vicerektor för forskning
10.10–10.35 Respondentens presentation av forskningsprojekt
10.35–11.35 Opponentens sammanfattning och diskussion mellan opponent och respondent
11.35–12.00 Paus
12.00–12.40 Betygsnämndens frågor
12.40 Publikens frågor
Paus för publiken, betygsnämnden överlägger och meddelar sen resultatet. 

Opponent:
Astrid Kvalbein

Betygsnämnd:
Göran Gademan, Katarina A Karlsson och Camilla Damkjæer. Reserv Jon Refsdal Moe.

Handledare:
Wilhelm Carlsson (huvudhandledare), Tiina Rosenberg (biträdande handledare)

Språk:
Disputationen hålls på svenska. 
Via Zoom kommer disputationen att simultantolkas till engelska. Den som vill lyssna på simultantolkningen på plats i Hugoteatern behöver ha med sig en egen mobiltelefon med appen Zoom installerad och hörlurar.  

Bok
Till disputationen kommer avhandlingstexten också finnas tillgänglig i bokform, utgiven på Gidlunds förlag.

Fotograf: Hanna Andersson