Information

The Better End

Varmt välkommen till en kväll på Elverket med nya verk skapade av kandidatstudenterna i dans från SKH, tillsammans med de otvetydiga koreograferna Ofelia Jarl Ortega och Yared Tilahun Cederlund!

Efter tre år av intensivt kollektivt lärande genom och med dans, koreografi och performativa praktiker är avgångsstudenterna från kandidatprogrammet i dans mer än redo att träffa dig, publiken. 

Kom och upplev en kväll med nya verk skapade tillsammans med de otvetydiga koreograferna Ofelia Jarl Ortega och Yared Tilahun Cederlund, två lokala koreograf och dansare som skapar i nära relation till vår samtid.  

Dansare, examensstudenter i dans kandidat 2023

Avgångsklassen 2023

 • Ane Carlsen
 • Anton Hedevang
 • Bartłomiej Mikuła,
 • Brina Dokl
 • David Anstey
 • Emma Kerttula
 • Evelina Jakobsson Potenciano
 • Isaac Espinoza Hidrobo
 • Joanna Kerkelä
 • Kacper Migas
 • Laura Linna
 • Lena Kienzer
 • Mira Jochimsen
 • Nelia Naumanen
 • Nellie Björklund
 • Pénélope Touvier
 • Philippa Felländer-Tsai
 • Roula Argiri Samiotaki

The Time In Between The Peaks

Olika frekvenser bestäms av tiden mellan topparna och dalarna, eller längden på varje svängning. Vi använder även ordet frekvens för att beskriva ett speciellt slags varande. Att vara på en viss frekvens, att skapa frekvenser och att dela dem. Att blanda och kombinera. Att vara på samma frekvens och att låta olika frekvenser mötas.  

Yared Tilahun Cederlund 

Yared Tilahun Cederlund är en Stockholmsbaserad dansare/performer samt kompositör som har framträtt i en mängd olika scenkonstverk. Exempel på några är ”KONTAKT” (av Lisa Janbell), ”Var dag”, ”Tillvaron” och ”Festen” (av Viktor Fröjd), ”This That Unravels” (av Björn Säfsten),  ”DRONE” och ”IDIOM” (av Erik Linghede) och ”[…it is contained in…]” (av Yared Tilahun Cederlund och Joanna Holewa Chrona). 

Ljusdesign: Ronald Salas 

Fotograf: Nadja Voorham 

Billy

Billy är ett lågintensivt maktspel mellan en grupp dansare, där konkurrensen mellan dem utmanar den rådande trevliga gemenskapen. 

I Billy tar de sig an olika typer av maktrelationer och objektifierar varandra, likt möbler eller andra ting. 

Förstelnade tar de emot först vår, men även varandras blickar, och låter sig långsamt mjukas upp och påverkas, för att förskjuta bilden som skapats. 

Billy är en dansföreställning av Ofelia Jarl Ortega, skapad för och med avgångsstudenterna på Kandidatprogrammet i dans vid Stockholms konstnärliga högskola. Musiken är komponerad av den Santiago de Chile-baserade gruppen Los Barbara Blade, adapterad för verket av kompositören Foad Arbabi. Ljus av Ronald Salas och foto av Nadja Voorham. 

Föreställningslängd ca 45 min. 

Ofelia Jarl Ortega 

Ofelia Jarl Ortega (f. 1990) är en chilensk-svensk koreograf och performer med bas i Stockholm. Hennes arbeten kretsar kring sårbarhet och femininitet, ofta med suggestiv erotisk estetik, där frågor kring makt och gruppdynamiker har en central roll. Ofelia har en MA i koreografi från Stockholms konstnärliga högskola (2014) och diplom från Kgl. Sv. Balettskolan (2010). Hennes arbeten har visats på bland annat ImPulsTanz (Wien), MDT (Stockholm), Dansstationen (Malmö), Arsenic (Lausanne) och Moving in November (Helsingfors). Hennes verk Bien y Mal hade premiär på Dansens Hus Elverket hösten 2022.