Information
 

Presentation och digitalt offentliggörande av Tove Dahlbergs konstnärliga forskningsprojekt

Den 21 april 2023 presenterar Tove Dahlberg sitt konstnärliga forskningsprojekt ”Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera”. Sedan trycker Tove på knappen för att digitalt publicera sin doktorsavhandling på databasen Research Catalogue. Därefter får besökarna möjlighet att ta del av forskningsprojektets undersökningar genom visning av de fem forskningsfilmer som projektet mynnat ut i.

Program

18.00
Presentation av det konstnärliga forskningsprojektet ”Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera”. 

18.30
Digital publicering och skål! 

18:40
Dörrarna till visningsrum öppnas

19:30 
Eventet avslutas

Disputation

Disputationen kommer att hållas den 26 maj 2023. Läs mer här: Tove Dahlbergs disputation

 


Fotograf: Hanna Andersson