Information

MULTIVERSE The last Human on Earth (is a circus artist)

MULTIVERSE The last Human on Earth (is a circus artist) är en cirkusfabel framtagen av och med doktorand Marie-Andrée Robitaille, som en del av doktorandprojektet Circus as Practices of Hope.

MULTIVERSE bjuder in oss till en värld av ljus, ljud och ämnen som flödar, spiralerar och formar sig som milda jättar. När föreställningen rullas upp fylls ringen med bilder av planetkonstellationer, mineraler, elementärbiologisk ekologisk skönhet och förödelse, liv och utrotning, ett universum som viker sig in och ut ur sig självt - en hypnotisk och meditativ upplevelse.

Läs mer på den engelska webbsidan: MULTIVERSE The last Human on Earth (is a circus artist)