Forskningsveckan 2023
Information
 

Forskningsveckan 2023

Varmt välkommen till Stockholms konstnärliga högskolas forskningsvecka den 17–20 januari 2023, som i år hålls både på plats och direkströmmas via vår webb. Under varje dag nedan finns en länk till detaljerad information. Via den länken hittar du vår livesändning av forskningsveckan och en chatt, där du kan ställa frågor. Det finns även en översikt över dagen, ett schema samt mer information om alla som presenterar den dagen.

Under veckan presenteras konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av doktorander och seniora forskare på SKH.

Forskningsveckans syfte är att dela, uppleva och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH. Forskningsveckan är öppen för allmänheten och vi uppmanar alla studenter och all personal att ta del av så många evenemang som möjligt under de fyra dagarna. Vi ser forskningsveckan som en möjlighet för SKH, och vår gemensamma miljö, att uppleva, delta i och bidra till vår framväxande forskningsmiljö.

Tidsschema

Tisdag 17 januari – Studio 16, Brinellvägen 58


Detaljerad information och presentationer live 17 januari 


09.00 Vicerektor för forskning Cecilia Roos hälsar välkommen 

09.10 Alisan Funk, Understanding creativity apprenticeship through graduate experiences of DOCH’s circus BA

10.35 Johanna Garpe, Camilla Damkjaer, "Drama, ja tack, men enbart på scen” – Närvaro och hållbarhet i scenkonst

11.35 Katarina Lundmark, Ninnie Andersson, Tysta dimensioner i jazzdanspedagogik

12.25  Lunchpaus  

13.25 Ami Skånberg Dahlstedt, Mikrorörelsen i min mormors bröstkorg – de små gesternas förtryck 

14.25 Ninnie Andersson, Pernilla Ahlstrand, På STUDS! Praktiknära Återkoppling – Studie av Teater-, Undervisning och Dans-Situationer 

15.50 Marie-Andrée Robitaille, Alisan Funk, Map to the Future of Circus – Beyond Disciplinary Boundaries


Onsdag 18 januari – Hugoteatern, Teknikringen 35


Detaljerad information och presentationer live 18 januari 


09.00 Väkommen – Kent Olofsson, Professor i scen för profilområdet koncept och komposition

09.10 Andreas Hiroui Larsson, Anna Lindal, Johan Jutterström, Lethe – glömska

10.35 Marcia Nemer Jentzsch, walks in an absent city 

11.15 Jaroslaw Jan Kaliski m fl, Vad uppfattas som sångbar klang?

12.05 Lunchpaus 

13.00 Charlie Åström m fl, Scenkonst produktion med reducerad klimatpåverkan

14.00 INSTÄLLT: Ylva Hofvander Trulsson, Konst, agency och social rörlighet: Överföring av samisk kultur mellan generationerna i familj, utbildning och samhälle

15.00 Maria Hedman Hvitfeldt, Mamdooh Afdile, Alexander Skantze, Att utforska temabaserade berättarformer


Torsdag 19 januari – Bion, Valhallavägen 189


Detaljerad information och presentationer live 19 januari 


Var: Bion, Valhallavägen 189

09.00 Välkommen – Johan-Paul Zaccarini, Professor i scen för kroppsliga och vokala praktiker

09.10 Linda Janson, Mirko Lempert, Marc Johnson, Artists & machine intelligence. En kartläggning av flera autoregressiva språkmodeller som använder maskininlärning för att få fram text & bild

10.35 Karin Rudfeldt, Om konsten att hantera sin omedvetna kunskap.

11.35 Åsa Johannisson, Perspektiv på interdisciplinära processer

12.05  Lunchpaus 

13.00 Ulrika Malmgren, Tinna Joné Det digitala torget

14.00 Jenny Sunesson, FACT stage one

15.25 Josephine Rydberg, Nadja LipsycAncient Hours – ett VRscenario för 2 personer

16.25–16.55 VIS – Nordic Journal for Artistic Research (Cecilia Roos, Heidi Paatere Möller), Peer-review process, open call och nya nummer


Fredag 20 januari – Tv–studion, Valhallavägen 189 och Bio Viktor, Filmhuset


Detaljerad information och presentationer live 20 januari 


Var: TV-studion, Valhallavägen 189

09.00 Välkommen – Sheryl Doruff, Professor i film och media

09.10 Ellen Røed, Öppen forskning och den konstnärliga forskningen

09.50 Ellen Nyman, Kent Olofsson, Adoption som skådespeleri, skådespeleri som adoption

11.15 Kent Olofsson, Max Edkvist, Omnidirectional Loudspeakers in Performance

11.55 Kent Olofsson, Magnus Bunnskog, Det augmenterade hörspelet – Komponerad teater: ett nytt forskningprojekt

12.45 Lunchpaus

Var: Bio Viktor, Filmhuset

14.00 Karl Sandzen, Konstnärlig utforskning av stereoskopisk film

Var: TV-studion, Valhallavägen 189

15.00 Hanna Husberg, Agata Marzecova, Towards Atmospheric Care: from situating air to cultivating collective engagement

16.00 Mamdooh Afdile, Anders Bohman, Thomas Brennan, Delat utrymme och delat koncept - reflektion över klusterforskningen Abstract Narration ​


Läs om tidigare forskningsveckor här!