Information
 

Dances of intrigue

Hur tar man in dans i ett dansmuseum? Dansstudenterna på Stockholms konstnärliga högskola (SKH)  presenterar sina arbeten på Dansmuseet 13-15 april.

Det finns nedärvda konflikter inom dansutbildning och arkivering. Vilka är dessa konflikter? Hur hanterar vi dem? Vilka potentialer uppstår ur dessa konflikter?

Nitton studenter kommer att undersöker dessa frågorna för att sedan presentera sina processer och arbetsmetoder på Dansmuseet.

Genom att kombinera olika danstraditioner och ställa frågor om dansarkiveringens praktik undersöker detta arbete: Hur tar man in dans i ett dansmuseum?

Varmt välkomna!

Av och med kandidatstudenter i dans

 • Livi Pösö
 • Maria Arkouli
 • Saga Ivéus Wenglert
 • Malla Katariina Aaltonen
 • Julia Christoffersson
 • Linnea Johansson
 • Luna Cornet
 • Riikka Lyra
 • Anni Eerika Koivusalo
 • Tovalisa Delin
 • Zofia Krzyszycha
 • Sarah Hanses
 • Amélie Sophia Zock
 • Inka Maria Kärenen
 • Natalia Perea Santana
 • Aymara von Borries
 • Ulrik Ørsnes Jansen
 • Maya Giraudet
 • Mira Buus Rasmussen 

Läs mer på Dansmuseets hemsida

Foto: Bo Vloors. Sammanhang: Workshop inom Workspace Brussels Open Studios XL, April 2022