Information

Cave Inn

Välkommen in i The Cave, en ensemble-föreställning av och med våra cirkusstudenter!

Utan dagsljus har fjorton konstnärer under jord skärpt sina sinnen och förberett sig för dig. Följ med oss in i cirkusens kokong, vandra bland de stigande cirkusstjärnornas fysiska briljans och uppfinningsrikedom. 

Kanske handlar det om att fira livet. Kanske är det inte det.
De ber dig samla dig, utforska luckorna, knacka på stenar och följa vägen.
De lovar att glittra för dig.

Ensemble-kursen

Tre konstnärer från gruppen ENT har väglett skapandet av Cave Inn och står för koncept och regi - Karoline Aamås, Love Aa. Kjellsson och Mira Leonard. Följande ramar och nyckelord utgjorde begränsningar från vilka kreativiteten flödade.

Ramar

 • Två veckors skapande
 • En veckas repetitioner
 • En rörlig publik
 • Förvandling av träningslokalen till en föreställningslokal.

Nyckelord

 • öppenhet
 • samarbete
 • överraskningar
 • omvandling
 • anpassning
 • begränsning
 • communitas
 • liminalitet

Information till publiken

Under föreställningen kommer du att gå, stå eller sitta på golvet när du guidas genom rummet. Det finns platser tillgängliga för publik med särskilda behov, meddela dessa behov innan du går in i rummet. En rökmaskin kanske kommer att användas under föreställningen.

Vi kommer att dokumentera föreställningarna vilket innebär att du som publik kan komma att fastna på bild eller film.

Pris: 100 SEK. Gratis för barn under 6 år. 

Vi erbjuder specialpris för skolor och grupper över 20 personer. Mejla koordinator Gunilla Egevi gunilla.egevi@uniarts.se

Artister och konstnärer

Studenter på kandidatprogrammet i cirkus år 2.

 • Elsa Lardier
 • Victor Undén,
 • Tobias Niemöller
 • Simeon Gratini
 • Simon Malmsten
 • Lovisa Wengerzink
 • August Rohde Aass
 • Johanna Gorzellik
 • Florimond Dumas
 • David Martin
 • Simone Stevens
 • Marie Asplund
 • Viola Fossi
 • Laura Savolainen.

Läs mer på vår engelska webbsida