Information
 
Operahögskolan

Alex Nowitz disputation

Alex Nowitz disputerar den 27 februari på Operahögskolan. Alex Nowitz är doktorand i Opera.

Disputationen äger rum 27 februari 2019 på Operahögskolan.

Opponent: Tone Åse

Huvudhandledare: Rolf Hughes och Sten Sandell

Ordförande vid disputationen: Wilhelm Carlsson

Betygskommitté:
Henrik Frisk
Franziska Baumann
Morten Qvenild

Reserv: Juliette Mapp

Det dokumenterade konstnärliga forskningsprojektet Monsters I Love: On Multivocal Arts finns att ta del av i Research Catalogue och i databasen DIVA.