Information

Mareike Nele Dobewalls disputation

Mareike Nele Dobewall, doktorand i opera, disputerar den 22 Oktober 2021 på Stockholms konstnärliga högskola.

Läs mer om disputationen på den engelska websidan: Mareike Nele Dobewall's public defence  

Opponent
Michael Duch

Betygsnämnd
Johan Jutterström
Joslin McKinney,
Maria Andueza
Kent Olofsson (reserv)

Se disputationen live här: 
 

 

Chatten är öppen under disputationen: