Research project

”Dido och Aeneas” by Kristina Hagström Ståhl

”Dido och Aeneas – metodutveckling i konstnärlig forskning och scenisk gestaltning” is a research project by Kristina Hagström-Ståhl, guest professor in artistic research.

Read more about the project on our Swedish website.