Doctoral research project

”...utrymme för skådespelarens kroppsliga uttryck...” by Ann Pettersson

Researcher: Anna Pettersson

Hur skapar man metoder och förutsättningar för ett expanderat utrymme för skådespelarens kroppsliga uttryck i en svensk teatertradition? is a doctoral research project by Anna Pettersons. Anna is a doctoral candidate in Performing Arts.