E-journals Theatre

Nordic Theatre Studies
Theatre Journal akademiska artiklar inom teater
Theatre Research International  artiklar om teaterpraktik i sin sociala, kulturella och historiska kontext.