Operasång - kandidat
Information
Ansök
Operahögskolan

Operasång - kandidat

Kandidatprogrammet i opera med inriktning sång är en utbildning för dig som vill bli operasångare. Här finns information om hur den treåriga utbildningen är upplagd.

Att vara operasångare innebär att du genom musiken, med din röst och kropp, gestaltar människors tankar, känslor och relationer i en stark och levande närvaro på scenen. Opera handlar ofta om stora dramatiska skeenden och känslor, men en operasångare ska också kunna gestalta människans innersta hemligheter, koncentrerat och uttrycksfullt.

Du som söker bör ha tidigare musikaliska och sångtekniska studier bakom dig och ha goda musikteoretiska kunskaper. Du bör också ha en stark musikdramatisk uttrycksvilja. Våra studenter har ofta gått en förberedande musikalisk eller musikdramatisk utbildning vid musikhögskola, folkhögskola eller studieförbund.

Kandidatprogrammet i opera med inriktning sång

Kandidatprogrammet har som mål att utbilda sina studenter till självständiga, konstnärligt medvetna och reflekterande operasångare.

Så här ser upplägget ut under de tre åren

Termin 1: Mötet mellan text och musik - grundläggande musikdramatiska gestaltningsövningar, metod och praktik.

Termin 2: Den kollektiva arbetsprocessen - samarbetet på scenen och arbetet med dirigent och regissör. Studenterna redovisar sitt arbete för publik.

Termin 3: Språk, uttryck och publik - att sjunga på främmande språk och vidareutveckla förmågan till musikdramatisk kommunikation. Det första orkestersamarbetet i en offentlig konsert.

Termin 4: Opera, samtid och historia - roller och klassisk operarepertoar prövas sceniskt och diskuteras ur ett samtidsperspektiv.

Termin 5: Plats, möte, händelse - hur rummet och olika sätt att möta publiken påverkar det musikdramatiska uttrycket. Provsjungningsträning och förberedelser för yrkeslivet.

Termin 6: Examensarbete och yrkesförberedelse - en stor operaproduktion med orkester och dirigent samt ett reflekterande arbete där studenterna fördjupar sig som självständiga konstnärer. Terminen avslutas med en föreställning på ett stort upperahus, alternativt på en annan stor scen och med full orkester.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen innehåller bland annat följande kurser:

  Sång

  Studenten får vid individuell undervisning en gedigen träning av sångrösten som stärker tekniken och förmågan att gestalta musikaliskt.

  Musikalisk gestaltning

  Genom instuderingar tillsammans med pianist av hela eller delar av operaroller och arior utvecklas den musikaliska gestaltningsförmågan. I centrum står förberedelse inför de sceniska projekten.

  Musikdramatisk/scenisk gestaltning

  Undervisning i scenframställning, teaterträning, improvisation, rollanalys och textanalys. Här tränas studenten att fördjupa den musikdramatiska gestaltningen ytterligare.

  Fysisk gestaltning

  Träningen utvecklar studentens kroppsliga uttrycksmedel och kroppsmedvetande. Operasång är fysiskt och tekniskt krävande. Undervisningen syftar till att utveckla studentens förmåga att att fritt använda sin kropp på scenen och i sången. Undervisningens integreras även i de sceniska projekten.

  Exempel på övriga kurser

  Lyrisk diktion på bland annat italienska och tyska

  Gehör och musiklära

  Operahistoria, samtidsopera, provsjungningsträning, mental träning

  Reflektion i skrift och samtal, seminarier

  Publikmöten, konserter och föreställningar

  Många kurser är processorienterade och förutsätter att alla studenter deltar i undervisningen.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att bli operasångare bör man ha en stark musikdramatisk uttrycksvilja. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på Operahögskolan måste du som sökande ha goda musikteoretiska kunskaper, goda sångtekniska färdigheter samt kunskaper i språk, framförallt italienska och tyska. Under antagningen är resultatet av provet i musikteori viktigt. Det musikteoretiska provet omfattar ett skriftligt prov som innehåller ett kortare gehörsprov (notering), ett prov i musiklära samt ett praktiskt instuderingsprov. och under antagningen väger resultatet av provet i musikteori tungt.

  Våra studenter har oftast gått en förberedande musikalisk eller musikdramatisk utbildning vid exempelvis en musikhögskola, folkhögskola eller studieförbund.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. registrera dig genom att ange

  namn och e-postadress. Via denna e-postadress kommer all kommunikation att ske under hela antagningsprocessen. Därför är det viktigt att du anger en korrekt och aktuell e-postadress. Om du byter e-postadress under antagningsprocessen ska du gå in i din profil och uppdatera den.

  2. Ange namn, adress och personnummer. Om du inte är svensk medborgare ska du ange ditt födelsedatum och ladda upp en kopia av ditt pass eller nationella identitetskort.

  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument. Observera att ett första sångprov bedöms utifrån den ljudfil (Wav, Aiff, M4a) och den video (mov, mp4, avi) som du har laddat upp. Du ska framföra en aria från en repertoarlista, samma aria i båda filerna.

   

  BILAGOR SOM SKA LADDAS UPP NÄR DU GÖR DIN ANSÖKAN:

  Innan du laddar upp dina papper måste du förbereda dem

  De dokument du skannar in ska vara i original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  Skanna alla sidor i dokumentet. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil, en så kallad multi page-PDF.

  Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inskannat. Om det skannade dokumentet är otydligt kommer vi inte att godta det.

  Alla filer bör vara i PDF-format.

  Vi rekommenderar att du döper dokumentet med innehåll och ditt namn, t ex CVAnnaAndersson.

   

  BILAGOR

  Pass (om det är aktuellt för dig).

  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Kom då ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Betyg

  Du ska ladda upp betyg som visar att du är behörig. Du ska ladda upp slutbetyg från  gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Examensbevis och kursförteckning kan vara på svenska, danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.

  Intyg från gymnasieskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig)

  Om du går sista terminen på gymnasiet ska du ladda upp en Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat.

  Ansökan om reell kompetens/undantag (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande. Du ska också ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intyg ska vara underskrivna. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  CV

  Ladda upp en CV där du anger tidigare utbildningar från och med gymnasieskola och en kortfattad beskrivning av din arbetslivserfarenhet.

  Personligt brev

  Du ska skriva ett personligt brev och berätta varför du vill bli operasångare.

  Motiveringsbrev
  Vilka är dina förväntningar på kandidatprogrammet i opera med inriktning sång?

  Film och ljudfil

  Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff, M4a) på vardera max 10 minuter (max 150 Mb). Du ska framföra en aria från din repertoarlista, samma aria i båda filerna.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland er som söker planeras ske i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant men hen är inte med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Det första provet sker baserat på inskickat material. I vecka 5 får du besked om du går vidare till det prov som genomförs på plats i Operahögskolans lokaler i Stockholm den 12 februari. Efter proven den 12 februari får du besked om du går vidare till de prov som genomförs den 13, 14 och 15 februari.

  Läs mer om antagningsproven.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i opera med inriktning sång start höstterminen 2018: 253 500 kr per termin och 1 521 000 kr för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.