Stockholms konstnärliga högskola

Nyheter

RSS-flöde nyheter Äldre nyheter

Kalender

Visa kalendern

Stockholms konstnärliga högskola

Den 1 januari 2014 etablerades Stockholms konstnärliga högskola. DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola har gått samman för att skapa en ledande internationell forskningsmiljö. Denna miljö ska utvecklas i nära dialog med det omgivande konst- och kulturlivet, vara en dynamisk och pådrivande kraft för konstnärlig kunskapsbildning och verka för konstens betydelse för samhällsutveckling.

Konstnärlig forskning: bakgrund

Forskning har varit motorn för innovation inom vetenskap, teknologi och i samhället. Under de senaste åren har konstens och den akademiska världens domäner börjat se potentialen i att med hjälp av varandra stärka och utöka sina respektive metodologier och inflytelseområden.

Men trots att forskningsbegreppet är väletablerat inom de vetenskapliga ämnena har det inte nått den konstnärliga praktiken, vilket gjort interaktionen mellan konstnärlig och akademisk praktik till en utmaning.

Forskare inom konsten har propagerat för erkännandet av forskning inom och genom konstnärlig praktik både innanför och utanför den akademiska världen, vilket gradvis har skett inom både högskolevärlden, näringslivet och av forskningsfinansiärer. Begreppet konstnärlig forskning och dess praktik har nu tagit ordentlig fart internationellt; flera länder (t ex Australien, Belgien, Finland, Norge, Storbritannien, Sverige och Österrike) erkänner redan vinsterna med att inrätta forskningsexamen och ta del av offentliga forskningsmedel för konstnärlig forskning.

Loitering_1899

Utanför den akademiska världen har den konstnärliga forskningen bidragit till ökad förståelse för konstnärlig praktik, skaparkraft och kreativt tänkande bortom språkets gränser - så kallad tyst kunskap. Den utmanar och utvidgar också den traditionella forskningen genom sin (ännu till stor del outforskade) förmåga att vara en ’sammansmältningsmetod’ som främjar tvärdisciplinära och t o m transdisciplinära forskningskonstellationer.

Som en form av forskning som begagnar sig av en mångfald strategier och stoff för att kommunicera sina insikter för den med sig sina egna tydliga utmaningar, inte minst vad gäller bedömningen och utvärderingen av kvalitet i projekt som befinner sig utanför forskningens vetenskapliga paradigm.

/ Rolf Hughes, forskningsledare

 

Doch rosa liten

StDH gul liten

Ohs orange liten