Ljuddesign - kandidat
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Ljuddesign - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning ljuddesign vänder sig till dig som vill arbeta som ljuddesigner inom scenkonstområdet. Utbildningen är treårig och omfattar 180 högskolepoäng

Som ljuddesigner kan du arbeta med allt från teateruppsättningar, dansföreställningar, musikaler och andra sceniska verk. I ditt arbete tar du hänsyn till rummet och scenografin för att på bästa sätt placera högtalare och andra ljudkällor. Ibland arbetar du nära en kompositör eller med musiker och sångare. Du gestaltar med hjälp av ljudeffekter, ljudlandskap och musik det sceniska verket. Ljuddesign kan också bestå av en komplicerad högtalarrigg och mängder av ”myggor” för t.ex. en musikal. Då är själva ljudbilden eller den musikaliska mixen det centrala.

Kandidatutbildning med inriktning Ljuddesign

Vår utbildning ger dig en gedigen bas inom ljuddesign med inriktning mot scenkonst. Ljuddesign finns idag inom många områden. Ljuddesigninriktningen rymmer bland annat kurser i ljudteknik, dramaturgi, harmonilära, kompositionskurser i elektroakustisk musik och pjäsanalys. Du kommer att få göra ljud till flera övningsproduktioner med studenter från de övriga inriktningarna på StDH. Utbildningen innehåller även moment inom ljudkonst och vi nosar på användningen av ljud inom andra konstformer.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med ljud/musik inom scenkonstområdet. För att kunna göra det lär du dig bland annat att:

  • skapa ljud
  • följa ljudkedjan genom en ljudanläggning
  • koppla och arbeta med alla de komponenter som ingår i ljudkedjan
  • arbeta i datorprogrammen Pro Tools, Qlab och Ableton Live
  • bygga enklare elektronikapplikationer
  • tolka ett manus eller ett sceniskt förlopp och utifrån detta skapa en ljuddesign
  • öva dig i att arbeta i team
  • öva dig i att presentera dina idéer inför en grupp.

   

  Utbildningen ger dig en gedigen bas inom ljudteknik, ljuddesign och grundläggande dramaturgi och pjäsanalys. Du kommer att få göra ljud till flera övningsproduktioner med studenter på andra utbildningar. Orienteringskurser inom musik och komposition ingår men du blir inte kompositör eller musiker. Vi arbetar i team där det konstnärliga arbetet utgör en del av helheten. Utbildningen innehåller även moment inom ljudkonst och vi nosar på användningen av ljud inom andra konstformer.

  Genom samtal, handledning och presentation, först i mindre grupper och sedan i större, övas du i att bli en orädd och självständig konstnär. Ditt eget område stärks också genom möten med andra studenter. Praktik utgör ett viktigt inslag.

  Målet är att du ska kunna skapa en ljuddesign, både tekniskt och konstnärligt, för en scenkonstproduktion. Genom utbildningen blir du även rustad för att mixa ljudet till olika sorters scenkonstföreställningar, vilket ger en naturlig kontakt med skådespelare, dansare, musiker, med flera. Därför betonar vi samarbetsförmåga under utbildningen.

  Efter utbildningen kan du skapa en ljuddesign för scenkonst, antingen på en teater eller i något annat sceniskt sammanhang.

  Här är några exempel från innehållet:

  • Ljudteknik
  • Ljuddesign
  • Teamövningar där du ingår som ljuddesigner
  • Friare konstnärliga teamövningar
  • Orienteringskurser inom musik
  • Dramaturgi
  • Pjäsanalys
  • Harmonilära med kompositionsuppgifter anpassade till din förmåga
  • Ljudkonst och elektroakustisk musik.
 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är en fördel om du tidigare har arbetat med teater eller annan scenkonst. Viss erfarenhet av ljudteknik och ljuddesign och/eller en musikalisk bakgrund är också bra.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  • Information om vilka dokument du ska bifoga din ansökan publiceras här när ansökningsperioden börjar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Nedan beskrivs antagningsprocessen inför höstterminen 2016. Urvalet bland de sökande sker i flera steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.    

  Antagningsprocessen sker sedan i två eller tre steg och brukar bestå av intervjuer och/eller arbetsprover.

  Steg två är en praktisk övning och en intervju. Eventuellt kallas till ett tredje prov. Du får kontinuerligt all information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.   

  Om du antas till utbildningen har du vanligtvis tre veckor på dig att svara om du vill gå utbildningen eller inte. Om du inte svarar inom denna period förlorar du platsen, och den erbjuds den reserv som står i tur.   

  Urvalet baseras på följande kriterier:    

  1. den sökandes gestaltande förmåga   
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.    
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund   

    

  Alla sökande får besked om huruvida man går vidare eller inte.   
   

  Vid antagningen till höstterminen 2016 fick de sökande besked i vecka 9 om de gick vidare till steg 2 eller inte. Steg 2 ägde rum i mitten av mars och var en intervju. Antagningsbeskedet skickades ut under vecka 15.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Vid den senaste antagningen var studieavgiften 1 666 800 SEK för utbildningen i sin helhet. 

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.