Cirkus - kandidat
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Cirkus - kandidat

Kandidatprogrammet i cirkus är en utbildning för dig som vill arbeta som artist inom samtida cirkus. Du kommer att arbeta med konstnärliga uttryck inom cirkuskonstens många olika former och också möta andra kroppsliga uttryck som till exempel dans eller improvisation. Du får möjlighet att utforska din egen disciplin och utveckla ditt personliga konstnärliga språk. Kandidatprogrammet i cirkus tar avstamp i cirkustekniska kvalitéer och konstnärliga traditioner för att du som student ska kunna uppnå en hög teknisk och konstnärlig kompetens.

Samtida cirkus kan presenteras i många olika former och i olika miljöer. Våra tidigare studenter arbetar som frilansare, i kompanier, deltar i festivaler och events, och har tänjt på gränserna för var och hur man kan presentera cirkus. I kontakten med publiken finns friheten att skapa visuell cirkuskonst eller gestalta känslor och skeenden. Du kan få möjlighet att arbeta renodlat med din cirkusdisciplin eller i ”fusion” med andra konstformer med till exempel kortare föreställning, en installation eller en sextimmars happening Det finns en frihet att arbeta både nationellt och internationellt, som solist eller i ensemble.

I Kandidatprogrammet i cirkus utvecklar du verktyg för din konstnärliga praktik på två plan:

1. samarbete i ett kollektiv och att vara med att skapa din egen plats inom en gemensam vision och organisation.

2. Arbeta med att kunna skapa egna nummer och föreställningar.

Programmet innehåller kurser i koreografi, regi, konstnärliga processer och entreprenörskap. Som student får du arbeta med gestaltning, interpretation, improvisation och mötet med publiken. De olika aspekterna av det skapande sceniska arbetet fördjupas genom att du kontinuerligt får utforska, skapa, repetera, presentera konstnärliga projekt i olika format. En annan viktig del är kurser i säkerhet om både tränings- och riggteknik samt mental träning för att kunna hantera olika riskfaktorer i cirkusarbetet.

I kandidatprogrammet i cirkus ingår också kurser där du som student relaterar din egen verksamhet inom cirkus till en historisk, konstnärlig och samhällelig kontext. Detta innebär t.ex. arbete med cirkuskonsternas historia, cirkuskonstens placering i kulturlandskapet och kunskap om andra konstområden.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen omfattar tre huvudsakliga områden:

  * Cirkusdisciplinträning och rörelsetekniker inom andra konstformer som till exempel dans och clownteknik.

  * Teoretiska kurser som behandlar kulturhistoria, cirkushistoria, hälsa och mental träning, riggning och säkerhet.

  * Kurser med fokus på det kreativa och konstnärliga skapandet.

  Du arbetar redan från början med att presentera ditt arbete och utvecklar förmågan att möta olika sorters publik. Det görs i form av återkommande redovisningar inom kurserna under alla tre åren. Dessutom gör studenterna olika föreställningsprojekt:

  År 1 arbetar du tillsammans med övriga studenter med ett mindre föreställningsprojekt.

  År 2 är du del av ett ensembleprojekt som arbetas fram tillsammans med en regissör och som presenteras för en publik.

  År 3 gör du ett konstnärligt forskningsinriktat självständigt arbete på hösten och under våren presenterar du och övriga studenter slutföreställningen Closing Acts – ett collage av de nummer som ni har skapat under utbildningen.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för högskolestudier med undantag för Svenska 1, 2 och 3 samt Engelska 6. Utbildningen ges på engelska, därför behövs inte kurserna i svenska.

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att bli antagen till kandidatprogrammet i cirkus behöver du har förkunskaper i en cirkusdisciplin. Det är bra om du har ett intresse för det visuella och det dramaturgiska och tycker om att stå på scen. Du kanske har sysslat med dans, parcour, gymnastik eller andra rörelseformer. Du tycker om att skapa och att träna fysiskt. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och är nyfiken på de möjligheter som finns inom cirkus.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, inkl. ev. personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_Anna_Andersson  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  Passkopia (om det är aktuellt för dig)

  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

   

  För den grundläggande behörigheten finns tre alternativ, välj det som gäller dig:

  1. Du har en gymnasieexamen.

  Ladda upp slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå. I betygsdokumentet ska tydligt framgå vilka kurser du har läst och vilket betyg du har fått. Om du har betyg från ett land där man får både ett diplom och en lista med kurser och betyg, ska du ladda upp båda dokumenten. Betyg lämnas i första hand på svenska men även danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska godtas. För betyg på annat språk ska du ladda upp betyget på originalspråk samt översättning av auktoriserad översättare.

  1. Du går sista året på gymnasiet.

  Ladda upp en Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument som visar de kurser du har klarat. Om du blir antagen måste du ladda upp slutbetyg från gymnasiet/gymnasieexamen senast 21 juni 2017 (svenska gymnasiebetyg) eller 5 juli 2017 (utländska gymnasiebetyg). Om betyget utfärdas senare måste du kontakta DOCH och skicka in ett brev från din skola som bekräftar att du kommer att få betyget senare.

  1. Du har inte formell kompetens

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande behörighet. Du ska också ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

  Behörighet i engelska

  Om du inte har Engelska 5 eller motsvarande i din gymnasieexamen kan du visa din behörighet på andra sätt. Kryssa i ett av följande alternativ:

  • - Om du har studerat på en engelskspråkig kurs/program om minst 30 hp på högskolenivå kan du anses ha behörighet i engelska och ges undantag.
  • - Du kan även visa prov på dina språkkunskaper genom att uppvisa resultat från ett internationellt erkänt prov i engelska (TOEFEL, IELTS, Michigan English Language Assessment Battery eller University of Cambridge ESOL Examinations). Vi behöver ha ditt testresultat senast den 21 juni 2017.
  • - Du kan också ta det språkprov som anordnas lokalt på DOCH i samband med urvalsprocessen. Observera att det lokalt anordnade språkprovet endast gäller vid ansökan till kurser/program inom DOCH.

  Mer information om hur du visar att du är behörig i engelska hittar du här.

   

  Cirkusdisciplin

  När du söker till Kandidatprogrammet i cirkus ska du söka med en cirkusdisplin. I ansökningsformuläret ska du ange vilken cirkusdisciplin du söker med. Om du arbetar i en duo/gruppdisciplin ska du också ange en andra disciplin. Om din/dina partner/s också söker till programmet ska du ange vem/vilka du arbetar med. Om Institutionen för cirkus inte kan erbjuda din/a disciplin/er kommer vi att kontakta dig.

   

  Motiveringsbrev

  Skriv en kort motivering och besvara frågorna:

  • varför söker du programmet
  • hur vill du använda dig av utbildningen.

  Du kan också berätta om du har andra intressen som kan vara användbara för ditt arbete som cirkusartist.

  Motiveringsbrevet ska vara skrivet på engelska

   

  CV

  Ladda upp ditt CV. CV ska vara skrivet på engelska.

   

  Film

  Du ska ladda upp en video som är max 5 minuter lång. Videon ska innehålla:

  • En kort presentation av dig själv, max en halv minut Arbetar du med en duo/gruppcirkusdisciplin? Berätta hur vi kan identifiera dig på videon
  • En cirkusakt som är mellan 3-4,5 minuter

  Akten ska vara filmad i en tagning. Tänk på att man ska kunna se dig tydligt på filmen.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande planeras ske i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En studentrepresentant sitter med i antagningsgruppen, men hen har inte rösträtt. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för termin 1 är 231 400 SEK och för hela programmet 1 388 400 SEK.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar