Svarta speglar - magister
Information
Ansök

Svarta speglar - magister

Magisterprogrammet Svarta speglar – konstnärlig praktisk självreflektion är en ettårig utbildning för dig som är utövande konstnär inom teater, dans, cirkus, performance, bildkonst, regi, dramatik, skrivande, musik och vill granska din inneboende skaparkraft för att renodla dina egna konstnärliga uttryck. Kanske har du en konstnärlig examen inom t.ex. teater, dans, cirkus, opera, film eller media? Eller har du någon erfarenhet av att själv undervisa konstnärligt i någon form?

Vi söker dig som vill jobba med ett holistiskt förhållningssätt till människan-konstnären i en laborativ, undersökande, disciplinerad arbetsmiljö och som, tillsammans med dina lärare och klasskamrater, vill ge dig ut på en resa in i ditt eget konstnärliga landskap, såväl i ljuset som i mörkret.

Antikens speglar gjordes av putsad brons och den bild som där framträdde var således suddig och mörk (helt annorlunda än dagens perfekta glasspeglar). Följaktligen längtade dåtidens människor efter andra, klarare bilder, fullständigt ljusa och sanna. Även i den moderna världen söker vi en absolut sanning om oss själva och andra, i vetenskapen och informationsteknologin.

Det här masterprogrammet utgår från tanken att konsten arbetar med andra medel, då som nu. Speglingar av oss själva som fortfarande är mörka, suddiga och osäkra, och som just därför bär en annan mening.

Vi söker dig som är modig nog att blotta din sanna spegelbild. Både i samverkan med andra konstnärer och inom ditt eget konstnärliga område. Liksom i myten kommer du att utmanas – och du kommer att misslyckas, och i det misslyckandet kommer du att se dig själv med nya ögon, få putsa din egen svarta spegel.

Du som går vidare till det andra urvalet (mer nedan under rubriken "Efter sista ansökningsdag"), söker med en egen konstnärlig problemfrågeställning, en beskrivning av ett eget konstnärligt misslyckande som du vill undersöka och lära dig av. Denna problemfrågeställning tar du med dig till intervjun, och om du antas till magisterprogrammet ska du sedan fortsätta bearbeta den under studietiden med olika speglingstekniker: dels via praktiskt arbete ihop med dina klasskamrater, dels under reflekterande dokumentationsarbete.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen är på heltid. Under hela året är samtliga måndagar avsatta för egna studier, dvs utan närvarokrav på skolan. Likaså är även sex helveckor under läsåret avsatta för egna studier.

  I utbildningen ingår bl.a. arbete med kroppen som instrument, närvaroövningar, skrivövningar, feedback-modeller, skriftlig dokumentation, en gemensam resa mm. Du kommer att undersöka dina tidigare konstnärliga ställningstaganden genom att både föreslå och leda egna kortare arbeten och ingå i andras.

  Under året gör du ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

  Observera att du under denna utbildning inte får teknisk fördjupning inom ditt specifika konstnärliga yrkesområde. Istället granskar du genom speglingstekniker din inneboende skaparkraft och dina egna konstnärliga val. I växelverkan mellan ensemblearbete och det individuella arbetet kan du leta vidare för att renodla dina egna skaparuttryck.

  Kursansvariga/kontakt:

  Aleksandra Czarnecki Plaude
  Lektor i rörelsegestaltning
  aleksandra.plaude@uniarts.se

  Lektor i rörelsegestaltning och rytmik, internationell diplomerad Kundalinyogalärare. Verksam även som teaterkoreograf, scenkonstnär och pianist med senaste produktioner på Teater Västernorrland: Körsbärsträdgården, Dramaten: Brev från Eric Ericson, Paradisets barn, Titta livet - en lek och Vad är pengar?

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå. Du behöver även uppfylla den särskilda behörigheten som består i Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens, Svenska 1, 2 och 3 eller motsvarande och Engelska 5 eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Du är en utövande konstnär inom till exempel dans, cirkus, performance, bildkonst, regi, dramatik, skrivande, eller musik.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Till din ansökan ska du ladda upp betyg och andra intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven till kursen. OBS! Vi godtar inte dokument från Antagning.se.

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Passkopia (om det är aktuellt för dig) Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.
  2. Examensbevis som visar att du har grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (en Kandidatexamen, eller motsvarande, inklusive kursförteckning) Ladda upp examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande, inklusive kursförteckning. Examensbevis och kursförteckning kan vara på svenska, danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.
  3. Examensbevis som visar att du uppfyller den särskilda behörigheten som består i Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller för programmet relevant reell kompetens, (Det kan vara samma bevis/Intyg som du har laddat upp som står under punkt 2 angående den grundläggande behörigheten)
  4. Intyg från universitet/högskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig) Om du går sista terminen på en kandidatutbildning ska du ladda upp studieintyg som visar avklarade studier. Examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande examen, ska vara hos StDH senast vid terminsstart våren 2019 (innan registrering).
  5. Ansökan om reell kompetens/att undantag görs (om det är aktuellt för dig) Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet eller den särskilda behörigheten kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande eller särskilda behörigheten. Du ska också ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
  6. Gymnasiebetyg eller motsvarande intyg från vuxenutbildning på gymnasienivå som visar att du uppfyller kravet på Svenska 1, 2 och 3.
  7. Gymnasiebetyg eller motsvarande intyg från vuxenutbildning på gymnasienivå som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket (Engelska 5 eller motsvarande) Studenter, som har studerat på universitetsnivå och haft engelska som undervisningsspråk, har vissa möjligheter att uppfylla språkkraven genom särskilt dispensförfarande.
  8. CV
  9. Personligt brev. Ladda upp ett personligt brev där det framgår varför du vill gå kursen 

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urval sker i ett första steg baserat på en skriftlig ansökan bestående av ett cv och ett personligt brev i vilket du motiverar varför du söker utbildningen.

  Ett andra urvalssteg sker genom en praktisk gemensam workshop den 5/11-18 kl. 09.30-12.30 . Därefter får man en uppgift som ska lämnas in samma dag senast kl. 21.00. Därefter sker intervjuer mellan den 6/11-8/11 2018. Till intervjun tar du med dig en egen konstnärlig problemfrågeställning, en beskrivning av ett eget konstnärligt misslyckande som du vill undersöka och lära dig av.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift: 460 000 SEK för student från tredje land.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar