Samtida dansdidaktik - master
Information
Ansök

Samtida dansdidaktik - master

Masterprogrammet Samtida dansdidaktik är en utbildning för dig som är yrkesverksam inom det danspedagogiska området och vill fördjupa din kunskap i och om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och sociokulturellt perspektiv.

Information om programmet

Samtida dansdidaktik är ett svar på den pågående utvecklingen inom både de konstnärliga och vetenskapliga fälten. Inom båda områdena vidgas idag gränserna för vad som uppfattas vara kunskap och hur, av och för vem samt i vilket sammanhang den skapas. Inom det konstnärliga området utvidgas danspraktiker i olika sammanhang och nya metoder för att skapa, visa och lära dans utvecklas. Samtidigt som dansbegreppet inom en del av konstområdet utmanas och vidgas mot det performativa ökar danstekniska krav inom andra delar.

Utbildningen i samtida dansdidaktik bygger på de ändrade förutsättningarna och presenterar nya dansdidaktiska metoder, kritiskt granskande förhållningssätt och ett interaktivt arbetssätt som är såväl process- som resultatinriktat.

Den framtida arbetsmarknaden kan vara inom det kulturella området i stort. Det kan exempelvis innebära att utveckla danspedagogiska projekt i relation till frågor om integration, jämlikhet, genus och demokrati. Det kan också ske i samband med mer traditionell scenkonstnärlig verksamhet som exempelvis samarbetsprojekt mellan danspedagoger och olika scenkonstärliga institutioner för att utveckla mångfald både på scen och i salong.

Masterprogrammet Samtida dansdidaktik

Under utbildningen ges du möjlighet att utveckla din praktik och en estetisk och sociokulturell medvetenhet för att möta både lokalt och globalt aktuella frågor. Dina fördjupade kunskaper skapar möjlighet att vidga det danspedagogiska fältet.

I dagens allt mer heterogena värld är situationsbaserad undervisning och nya didaktiska metoder nödvändiga för att möta kroppar med olika identiteter och behov i skilda sammanhang. Ett utvidgat verksamhetsfält förutsätter också kunskaper om kulturpolitik på olika nivåer samt kompetens i att leda, utveckla och genomföra projekt med olika samarbetspartners i nya sammanhang.

Utbildningen är upplagd med undervisning dels i intensivperioder om en vecka där vi ses på SKH och dels på distans.

Mellan undervisningstillfällena fortsätter du arbetet med självständiga uppgifter och arbete inom mastergruppen. I utbildningen ingår även tre valbara kurser. De ger dig utrymme till att fördjupa din speciella inriktning.

Blogg om utbildningen

Här bloggar Ami Skånberg Dahlstedt, programansvarig, om utbildningen.

 • Läs mer om utbildningen

  Under utbildningen ägnar vi mycket uppmärksamhet åt hur forskning kan förstås inom det konstnärliga ämnet koreografi med inriktning dansdidaktik. Det gör vi genom att du utgår från och utvecklar din yrkespraktik, provar olika metoder och teorier, kritiskt granskar såväl process som resultat för att utveckla ett forskningsbaserat förhållningssätt.

  Under första läsåret sker det exempelvis genom att du studerar olika metoder och teorier om koreografi och provar dessa i praktiken samt att du får fokusera på dansdidaktiska frågor.

  Under andra läsåret är ett tema film och koreografi och ett exempel från tredje läsåret är att vi arbetar med koreografi med nya målgrupper, utanför traditionella scenrum.

  Redan under andra läsåret påbörjas ett introducerande arbete runt det självständiga arbetet som avslutas under fjärde läsåret.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (en kandidatexamen eller motsvarande) samt särskild behörighet:

  • Svenska 1, 2, 3 eller motsvarande,
  • Engelska 5 och 6 eller motsvarande,
  • godkänt arbetsprov som visar egen erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet samt
  • godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig, pedagogisk och reflekterande förmåga.


  Detaljerad information om antagningsproven hittar du under rubriken Så här söker du.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Du kan vara verksam i en eller flera av yrkesrollerna dansare, koreograf eller pedagog och behöver ha erfarenhet av pedagogiskt arbete i någon form.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:
  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, ange ev. personnummer inklusive de fyra sista siffrorna.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:
   

  1. Dokumentation som visar att du har grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (en kandidatexamen, eller motsvarande, inklusive kursförteckning)

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att  du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan)  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven:

  • Svenska 1, 2, 3 eller motsvarande
  • Engelska 5 och 6 eller motsvarande

   

  3. Specifika krav från utbildningen

  • Arbetsprov
   Ladda upp en text, max tre A4-sidor som mer i detalj beskriver ett eller två utvecklingsprojekt, i vilket sammanhang det ingått och med vilken målgrupp. Redogör också för de pedagogiska och konstnärliga idéer som låg till grund för arbetet.
  • Film
    Ladda eventuellt upp en film som exempel på projektet/projekten som du beskrivit i arbetsprovet (max filstorlek 150MB). Läs mer här om hur du konverterar din film.
  • CV
   Ladda upp en CV/meritförteckning som kort beskriver din bakgrund (max 1 A4 sida).

   

  4. Passkopia (om det är aktuellt för dig)

  Om du är sökande från tredje land måste du betala anmälningsavgift, och om du blir antagen, även studieavgift, för dina högskolestudier i Sverige.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort.

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande planeras ske i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant men hen är inte med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här

  SKH följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner gällande Corona-pandemin. Beroende på hur situationen med pandemin utvecklar sig under vintern och vilka restriktioner som medföljer, kan det bli så att antagningsproven inte kan genomföras på plats som planerat utan endast digitalt. Om det blir så kommer SKH att informera alla sökande om detta och om hur antagningsproven kommer att genomföras istället.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för masterprogrammet i samtida dansdidaktik med start höstterminen 2021: 89 500 kr per termin och 716 000 kr för programmet som helhet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar