Samtida cirkuspraktiker - master
Information
Ansök
DOCH, Dans och Cirkushögskolan

Samtida cirkuspraktiker - master

Masterprogrammet samtida cirkuspraktiker, 120 hp, vänder sig till dig som är verksam som cirkusartist och som vill fördjupa dig i din cirkusteknik, utveckla nya former för cirkus och bidra till samtalet/diskussionen i det samtida konstfältet.

Som student uppmuntras du att utveckla och praktiska verktyg så att du kan utvidga och utmana cirkus som konstform och de miljöer/plattformar där den presenteras. Programmet ger dig också möjligheten att söka vidare till forskarstudier inom konstnärlig forskning.

Samtidigheten i cirkus kräver analys, kritik, en öppenhet mot andra fält och en förståelse för samtida förhållanden som formar mänsklig erfarenhet. Programmet utmanar dig som student att utveckla avancerad konstnärlig och konceptuell skicklighet med relevans till det existerande cirkusfältet. Dina projekt ska utveckla dig som cirkusartist och bidra till en cirkusdiskurs. Du kommer att ha kurser där du kan experimentera med och studera din cirkusdisciplin och rörelsepraktiker på djupet, utforska sambandet mellan teori och praktik, arbeta med riggning, utveckling av material och design. Du får möta internationellt kända artister vars processer utmanar miljön, och du ges möjlighet att presentera dina projekt under utbildningens gång.

epostsignatur.gif

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet består av två års studier på avancerad nivå. Det är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen. Du ansöker till programmet med ett projekt. Din individuella konstnärliga praktik och ditt projekt är basen för dina studier med både obligatoriska kurser, två handledda forskningsprojekt och en praktik i den professionella miljön.

  År 1

  Under det första året kommer du att ha kurser med undervisning huvudsakligen på DOCH. Du studerar din specifika cirkusdisciplin och arbetar individuellt med lärare och handledare, har kurser där du får möjlighet att utveckla nya förhållningssätt till publiken, skapa nya mötesplatser för cirkus och föra en dialog med andra konstformer. Du studerar teori och hantverk i dynamiskt samverkan för att utveckla förståelse för både cirkushistoria och teman inom samtida kultur.

  År 2

  Under andra året kommer du att ha handledda projekt/residens huvudsakligen utanför DOCH och sista terminen ägnas åt det självständiga arbetet.

 • Behörighet

  Du ska ha grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå (kandidatexamen), eller motsvarande.

  Du ska dessutom ha särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande
  • Engelska 6 eller motsvarande
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i cirkus

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  För att bli antagen till Masterprogrammet i samtida cirkuspraktiker behöver du ha en stark teknik i en cirkusdisciplin. Du är nyfiken på att utveckla nya former och uttryckssätt inom cirkus, är intresserad av att delta i att utveckla en diskurs inom cirkus, och för hur teori och praktik kan samverka inom cirkus.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Dokumenten ska vara i pdf
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  Passkopia (om det är aktuellt för dig)

  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom då ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.
   

  För grundläggande behörighet

  Examensbevis som visar att du har grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå

  Ladda upp examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande examen, inklusive kursförteckning. Examensbevis och kursförteckning kan vara på svenska, danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.
   

  Intyg från universitet/högskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig)

  Om du går sista terminen på en kandidatutbildning ska du ladda upp studieintyg som visar avklarade studier. Examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande examen, ska vara hos DOCH senast vid terminsstart hösten 2017 (innan registrering).


  Ansökan om reell kompetens/att undantag  (om det är aktuellt för dig)

  Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet (en kandidatexamen eller motsvarande) kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande behörighet. Du ska också ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intygen ska vara på svenska, engelska, danska, norska, fanska eller tyska  och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Dokumentation för särskilda behörighetskrav

  Examensbevis som visar att du har en konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande, inklusive kursförteckning

  Ladda upp examensbevis för konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande examen, inklusive kursförteckning. Examensbevis och kursförteckning kan vara på svenska, danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.
   

  Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket (Engelska 6 eller motsvarande)

  Du behöver ladda upp dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på kunskap i engelska (Engelska 6 eller motsvarande). Engelska 6 (tidigare Engelska B) är en kurs i den svenska gymnasieskolan. Du måste kunna visa att du har klarat av kursen eller har motsvarande kunskap. Därför behöver du ladda upp betyg från gymnasieskolan, eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå.

  Du kan även visa prov på dina språkkunskaper genom att uppvisa resultat från ett internationellt erkänt prov i engelska (TOEFEL, IELTS, Michigan English Language Assessment Battery eller University of Cambridge ESOL Examinations). Vi behöver ha ditt testresultat senast den 21 juni 2018.

  Du kan också ta det språkprov som anordnas lokalt på DOCH i samband med urvalsproven. Observera att det lokalt anordnade språkprovet endast gäller vid ansökan till program inom DOCH.

  Studenter, som har studerat på universitetsnivå och haft engelska som undervisningsspråk, har vissa möjligheter att uppfylla språkkraven genom särskilt dispensförfarande.

  Mer information om hur du visar att du är behörig i engelska hittar du här.

   

  Dokumentation för det särskilda behörighetskravet Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i cirkus

  Motiveringsbrev

  Svara på följande frågor:

  • Varför söker du till programmet
  • Vad har du för förväntningar på programmet?

  Skriv högst en A4, brevet ska vara på engelska. Skriv ditt namn i dokumentet.
   

  Din projektbeskrivning

  Beskrivningen ska innehålla:

  • projektidén
  • Hur projektet bidrar till att utveckla din nuvarande cirkuspraktik
  • Det konstnärliga förhållningssättet i relation till din huvudsakliga träning/bakgrund och professionella erfarenheter
  • Idé/er om hur projektet ska dokumenteras

  Texten ska vara högst 1000 ord och på engelska. Skriv ditt namn i dokumentet.
   

  En skriftlig reflektion över en given text.

  Ladda ner ”Writing Practices” som du hittar i högerkolumnen på den här sidan. Skriv en reflektion över vad du förstår från texten och hur den kan relatera till cirkusfältet och din praktik. Om den inte gör det – förklara varför! Texten ska vara på engelska och högst en A4.
   

  Film

  Du ska ladda upp en komprimerad film (mov, mp4, avi) med ett tidigare arbete som är max 5 minuter lång. (max150 Mb).
  Här finns instruktioner om hur man komprimerar film.

   

  CV

  Ladda upp ditt CV.  CV ska vara på engelska

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urvalsprövning planeras ske i flera steg. Bedömningen av betyg görs av den Utbildningsadministrativa avdelningen. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Det är även en studentrepresentant med i antagningsgruppen men hen har ingen rösträtt. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg och vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

   

  Här finns mer utförlig information om antagningesprocessen.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för termin 1 är 230 000 SEK och för hela programmet 920 000 SEK.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar