Operasång - master
Information
Ansök

Operasång - master

Inför höstterminen 2019 har vi utvecklat en ny utbildning som ersätter denna masterutbildning. Den nya utbildningen heter Magisterprogrammet i opera med inriktning sång.

Som student på masterprogrammet i opera med inriktning sång är din självständighet och förmåga att identifiera ditt kunskapsbehov avgörande. Under studietiden  får du utveckla ditt konstnärskap som operasångare genom att aktivt söka ny kunskap och fördjupa dina färdigheter. Det sker inom de kurser som programmet erbjuder, men din möjlighet att själv ta ansvar för ditt kunskapssökande är avgörande och kommer att påverka din utbildnings innehåll.

Utbildningen ska utveckla din reflekterande förmåga, sätta dig i kontakt med forskning och utveckling inom operaområdet och stärka din kunskap om hur du aktivt kan hantera ditt konstnärskap i ett föränderligt samhälle. Tonvikt läggs också på modern opera, utvecklingen av operakonsten i ett samhälleligt och internationellt perspektiv.

Du som söker bör ha en mycket god vokal teknik, en stark musikdramatisk förmåga och uttrycksvilja. Studierna förutsätter säkra musikteoretiska kunskaper och grundläggande kunskaper i italiensk och tysk lyrisk diktion.

Masterprogrammet i opera med inriktning sång

Masterprogrammet har som mål att utveckla din teknik och fördjupa ditt konstnärskap som operasångare. Genom kurser i konstnärlig reflektion belyser du och utvecklar din praktik ur både konstnärligt och samhälleligt perspektiv. Genom kursen i konstnärligt entreprenörskap stärks din förmåga att driva och ta ansvar för dig själv som operasångare under och efter studietiden.

Utbildningen består av två års heltidsstudier och innehåller bland annat följande kurser:

 • Operagestaltning

Under denna kursrubrik samlas bland annat ämnena Sång, Musikalisk gestaltning och Musikdramatisk/Scenisk gestaltning. Undervisningen sker individuellt och i grupp och redovisas internt eller för publik. Studenten har tillgång till språklig coachning och rörelseträning efter behov.

 • Konstnärlig reflektion

I kurser och seminarier utvecklas studentens reflekterande förmåga kring sitt eget konstnärskap och hur det samspelar med och påverkas av en föränderlig omvärld. Kursen berör även den konstnärliga forskningen och operakonstens utveckling genom orienterande seminarier kring konstnärlig forskning, företrädesvis inom opera.

 • Konstnärligt entreprenörskap

I denna kurs arbetar studenten med ett eget konstnärligt projekt som förbereds och görs färdigt. Ibland genomförs det även praktiskt. Studenten utforskar sin entreprenöriella förmåga och tränas sig i att hantera personliga och organisatoriska hinder för projektets genomförande.

 • Seminarier kring operakonsten, operans samtid och framtid
 • Publikmöten, konserter, föreställningar
 • Läs mer om utbildningen

  Så här ser upplägget ut under de två åren:

  Termin 1: Operasångarens vokala och kroppsliga praktik – Genom praktiskt arbete och reflektion definierar studenten sitt kunskapsbehov och borrar sig ned i ett kunskapsfält och arbetar på djupet med en roll som utvecklar studenten. Seminarier och arbete med Konstnärlig reflektion.

  Termin 2: Operasångarens samtid – Arbete med nyskriven/samtida musikdramatik och med klassisk repertoar ur ett samhälleligt, samtida och normkritiskt perspektiv. Rollen som sångare inom en konstart i utveckling. Offentliga föreställningar och seminarier. Utveckling av ett eget konstnärligt projekt.

  Termin 3: Operasångaren och allkonstverket – Undersökning av opera som transdisciplinär konstform. Reflektion kring sångarens plats och gestaltningsmöjligheter i allkonstverket. Studenten gör ett självständigt musikdramatiskt arbete i litet format, följt av ett projekt på en större operascen med dirigent och orkester. Redovisning av det egna projektet som entreprenör. Konstnärlig reflektion.

  Termin 4: Examensarbete – Med egna konstnärliga val gestaltar studenten självständigt en operaroll i samarbete med andra yrkesgrupper som redovisas i en föreställning. I ett reflekterande arbete genomlyser studenten sin egen praktik som sångare och bidrar därmed till kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen) samt särskild behörighet i form av Engelska 5. Läs mer om vad detta innebär.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  För att bli operasångare bör man ha en stark musikdramatisk uttrycksvilja. Du behöver ha en mycket god vokal teknik, musikalisk och scenisk uttrycksförmåga samt ha god förmåga till självständigt arbete. Studierna förutsätter stora musikteoretiska kunskaper och grundläggande kunskaper i italiensk och tysk diktion.

   

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Läs mer om hur du söker till magisterprogrammet i opera med inriktning sång.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för masterprogrammet i opera med inriktning sång med start höstterminen 2016 hade en studieavgift per termin om 249 700 kr och studieavgiften för hela programmet var 998 800 kr.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.