Movit - master
Information
Ansök

Movit - master

Masterprogrammet Movit – regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst är en tvåårig utbildning för dig som redan har en konstnärlig kandidatexamen och vill fördjupa dina studier på avancerad nivå. Även en yrkesutbildning om 180 hp eller motsvarande erfarenhet av rörelsemässig praktik ger behörighet att söka. Du ska ha erfarenhet av att iscensätta egna verk. Här finns information om hur den tvååriga utbildningen är upplagd.

Masterprogrammet Movit är forskningsförberedande och syftar till att fördjupa och bredda din kunskap inom rörelsebaserad scenkonst. Du arbetar teoretiskt och praktiskt med en konstnärlig frågeställning som du själv har formulerat och skriver eller framför ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng.

Du tar del av forskningen kring rörelsebaserad scenkonst i textstudier och i seminarier med ledande aktörer från fältet. Du fördjupar dig i olika processer och metoder som leder fram till rörelsebaserade uppsättningar Du övar dig i muntlig och skriftlig formulering kring konstnärligt skapande – ditt eget och andras. En del av utbildningen handlar om att ingå i produktionssamarbeten tillsammans med  studenter från andra inriktningar.

Den här utbildningen passar dig som tycker om att formulera och lösa avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. För att trivas på utbildningen underlättar det om du tycker om att samarbeta och experimentera tillsammans med dina medstudenter.

Masterprogrammet Movit – regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst

Utbildningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, reflekterat skrivande och eget projektarbete/förberedande forskning.  Den innehåller också produktionsliknande samarbeten med andra inriktningar på SKH.

Målet är att du efter avslutad utbildning ska ha kunskaper och metoder för att kunna skapa och formulera kunskap om regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst. Utbildningen ska ge dig fördjupad praktisk och teoretisk kunskap om de metoder som finns för att skapa sceniska verk som bygger på rörelse och förbereda dig för att bedriva konstnärlig forskning.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen består av två års heltidsstudier och innehåller följande kurser:

  • Självständigt arbete i scen och media, inriktning rörelsebaserad scenkonst. Utgångspunkten för arbetet är en konstnärlig frågeställning som du formulerar själv redan när du söker till utbildningen. Det kan till exempel vara en studie i konstnärlig metod eller en undersökning av en konstnärlig process. Det självständiga arbetet omfattar 30 högskolepoäng. Notera att du själv är ansvarig för det praktiska arbetet kring ditt självständiga arbete.
  • Praktisk erfarenhetsbildning/produktion.
   • Experimenterande arbete i produktionsliknande processer
   • Skapandeprocesser under handledning - självständigt eller tillsammans med andra.
   • Lärarledda seminarier och workshopar med den egna studentgruppen
   • Formulering och lösning av avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem.
  • Rörelsebaserad scenkonst. Föreläsningar med olika scenkonstnärer yrkesverksamma inom området scen och media, samt handledda teoretiska studier av texter som publicerats i ämnet rörelsebaserad scenkonst.
  • Praktisk kunskapsreflektion. Metod i muntlig och skriftlig formulering kring eget och andras skapande. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och eget skrivande.
  • Valbar kurs. Möjlighet till bredd och fördjupning genom samläsning med andra programstudenter på skolan.

  Så här ser upplägget ut under de två åren:

  Termin 1 och 2: Seminarier , workshops,  produktionssamarbeten, arbete med egna frågeställningen, valbar kurs

  Termin 3 och 4 : Fokus på den egna frågeställningen men också fortsatta seminarier, workshops och eventuella produktionssamarbeten.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (en Kandidatexamen eller motsvarande), Du behöver därtill ha kunskaper i svenska som motsvarar kurserna Svenska 1, 2 och 3 inom svensk gymnasieskola samt kunskaper i engelska som motsvarar kursen Engelska 5 inom svensk gymnasieskola.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utbildningen bygger på att du som student har erfarenhet av att själv ha regisserat eller koreograferat en föreställning.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  • Information om vad (betyg, intyg och eventuellt arbetsprover) som du ska bifoga till din ansökan publiceras här när när utbildningen är öppen för ansökningar.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande planeras ske i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant men hen är inte med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte. Urvalet baseras på följande kriterier:

  1. Den sökandes gestaltande förmåga
  2. Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

  Först kommer antagningsgruppen att göra en bedömning baserat i det material du bifogat till din ansökan. Utifrån denna bedömning kommer kallelse gå ut till de som går vidare till nästa steg.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Inför antagningen till Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst 2016 var studieavgiften 892 000 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar